Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải tổ chức kỳ họp thứ 6 (thường lệ)

Ngày 14/7/2022, Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 6 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2022. Ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; ông Lâm Văn Phong, Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh; bà Huỳnh Thị Sô Phia, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Duyên Hải đến dự. Ông Lê Vũ Phương, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; bà Thái Thị Mỹ Dung, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ toạ kỳ họp.

Chủ tọa kỳ họp

    Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện nghe và thảo luận báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm và đề ra giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022; Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; các Ban HĐND huyện báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết; Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện báo cáo kết quả công tác xét xử, thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; các ngành thuộc UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện thu - chi ngân sách, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 06 tháng đầu năm 2022.

Đại biểu chất vấn lãnh đạo UBND huyện

    Đại biểu HĐND huyện đã dành nhiều thời gian thảo luận và chất vấn về những vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền UBND huyện. Theo đó, ông Kim Chí Hoà, Chủ tịch UBND huyện trả lời chất vấn của đại biểu HĐND huyện và giải trình, làm rõ nhiều vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm đến các lĩnh vực như giao thông nông thôn, thuỷ lợi, điện, môi trường, dân tộc - tôn giáo và trật tự xã hội. Qua đó, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của đại biểu và cử tri để có hướng chỉ đạo kịp thời đến các ngành liên quan nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Các đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua Nghị quyết

    Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua 09 Nghị quyết về phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2021; phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2021; bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu năm 2022; thông qua và phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023; chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023; thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2023; Nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện về công tác triển khai thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy và phân công, bố trí cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XII) tại Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện và Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khoá X.

    Kết luận kỳ họp, ông Lê Vũ Phương, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các ngành và UBND huyện cần chủ động thực hiện có giải pháp trong công tác chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; Thường trực HĐND, các Tổ, Ban và đại biểu HĐND huyện tập trung nghiên cứu, cải thiện nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, nhất là giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND huyện; sau kỳ họp các đại biểu HĐND huyện cần tiến hành tổ chức cuộc tiếp xúc cử tri và báo cáo kết quả kỳ họp, các nội dung của Nghị quyết được HĐND huyện thông qua để cử tri nắm rõ và triển khai thực hiện sớm đưa Nghị quyết thật sự đi vào cuộc sống./.

                                                                                                                                                       Tin, ảnh: Ni Rượng

 

1 2 3 4 5  ... 
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 1718
  • Trong tuần: 44,232
  • Tất cả: 3,704,116