TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 138
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
89/BC-UBND 04/04/2024 Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I, một số công tác trọng tâm quý II/2024
Lượt xem: 33
Tải về 17
43/BC-UBND 27/02/2024 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và một số công tác trọng tâm tháng 3/2024
Lượt xem: 97
Tải về 28
23/BC-UBND 29/01/2024 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và một số công tác trọng tâm tháng 02/2024
Lượt xem: 101
Tải về 13
07/BC-UBND 11/01/2024 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 12/2023 và một số công tác trọng tâm tháng 01/2024
Lượt xem: 246
Tải về 48
850/BC-CT 25/12/2023 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2023
Lượt xem: 69
Tải về 7
357/BC-UBND 13/12/2023 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch năm 2024
Lượt xem: 290
Tải về 84
345/BC-UBND 07/12/2023 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và một số công tác trọng tâm tháng 12/2023
Lượt xem: 345
Tải về 16
309/BC-UBND 10/11/2023 Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 10, một số công tác trọng tâm tháng 11 năm 2023
Lượt xem: 317
Tải về 1
276/BC-UBND 04/10/2023 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV/2023
Lượt xem: 362
Tải về 2
244/BC-UBND 05/09/2023 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, một số công tác trọng tâm tháng 9 năm 2023
Lượt xem: 306
Tải về 0
210//BC-UBND 02/08/2023 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, một số công tác trọng tâm tháng 8 năm 2023
Lượt xem: 333
Tải về 1
189/BC-UBND 17/07/2023 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 318
Tải về 2
170/BC-UBND 29/06/2023 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 305
Tải về 0
142/BC-UBND 09/06/2023 Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 5, một số công tác trọng tâm tháng 6 năm 2023
Lượt xem: 304
Tải về 0
110/BC-UBND 10/05/2023 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, một số công tác trọng tâm tháng 5 năm 2023
Lượt xem: 322
Tải về 0
83/BC-UBND 10/03/2023 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I, một số công tác trọng tâm quý II/2023
Lượt xem: 348
Tải về 2
52/BC-UBND 07/03/2023 Báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030
Lượt xem: 313
Tải về 2
51/BC-UBND 07/03/2023 Báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị quyết 25/2021/QH15 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 305
Tải về 0
50/BC-UBND 07/03/2023 Báo cáo Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2021/QH15 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 317
Tải về 0
49/BC-UBND 07/03/2023 Báo cáo việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 20212 - 2030
Lượt xem: 353
Tải về 0
1234567