Skip Navigation Links.
TRANG CHỦ
Collapse GIỚI THIỆUGIỚI THIỆU
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử hình thành
Tiềm năng phát triển
Con người Trà Vinh
Collapse TIN TỨCTIN TỨC
Hoạt động của lãnh đạo
Tin văn hóa - xã hội
Tin kinh tế
Tin nổi bật
Tin quốc phòng - an ninh
Thông tin đối ngoại
Thông tin đối ngoại - Tuyên truyền biển đảo
Collapse THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀTHÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ
Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Phòng chống tội phạm, ma túy
Biên giới biển đảo
Thông tin báo chí
Đưa nghị của Đảng vào cuộc sống
Collapse CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH
Kế hoạch phát triển KT-XH
Quy hoạch phát triển KT-XH
Quy hoạch đô thị
Quy hoạch xây dựng
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Chính sách ưu đãi
Dự án kêu gọi vốn
Quy hoạch giao thông vận tải
Collapse THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNHTHÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Lịch làm việc lãnh đạo
Văn bản điều hành
Khen thưởng, xử phạt
Báo cáo kinh tế, xã hội
TRẢ LỜI CÔNG DÂN
Collapse HỆ THỐNG CHÍNH TRỊHỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
Tỉnh ủy
Đoàn Đại biểu quốc hội
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Các Sở, Ban, Ngành
Tổ chức CT-XH
Các huyện, thi xã, thành phố
Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh
Tổ chức khác
Collapse DOANH NGHIỆPDOANH NGHIỆP
Collapse Dự án đầu tưDự án đầu tư
Dự án kêu gọi đầu tư
Dự án đầu tư trong nước
Dự án đầu tư nước ngoài
Kêu gọi đầu tư
Collapse Thông tin đầu tưThông tin đầu tư
Thủ tục đầu tư
Các chính sách ưu đãi đầu tư
Chính sách mới
Mua sắm công
Tin doanh nghiệp
Danh sách doanh nghiệp
Đấu thầu - mua sắm công
Hướng dẫn thực hiện pháp luật
Quy hoạch - Kế hoạch
Thông tin doanh nghiệp nhà nước
Khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp
Cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh
Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh
Giấy phép doanh nghiệp
Collapse CHÍNH QUYỀNCHÍNH QUYỀN
Collapse HĐND tỉnhHĐND tỉnh
Thường trực HĐND
Danh sách Đại biểu Hội đồng nhân dân
Collapse Các ban HĐND tỉnhCác ban HĐND tỉnh
Ban Kinh tế - Ngân sách
Ban Văn hóa - Xã hội
Ban Pháp chế
Ban Dân tộc
Văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH
Collapse UBND tỉnhUBND tỉnh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Thành viên UBND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Các phòng, đơn vị trực thuộc
Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
UBND các huyện, thị, thành phố
Đơn vị sự nghiệp
Tổ chức bộ máy đã được thay thế
Hộp thư công vụ
Danh sách người đại diện phát ngôn
Công báo Trà Vinh
Tổ chức giám định và giám định viên tư pháp
Thông báo