Trà Vinh đặt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 8,5% trong năm 2024
Lượt xem: 2724
Chiều ngày 11/12, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn chủ trì Hội nghị giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 cho các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2024, UBND tỉnh Trà Vinh đề ra 23 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu. Trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng như: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 8,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 88,89 triệu đồng/người/năm; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, thuế sản phẩm trong GRDP đạt 73,7%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 34.000 tỷ đồng; phát triển mới 520 doanh nghiệp; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 69,67%; tạo việc làm tăng thêm cho 23.000 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,3%; hoàn thành nhiệm vụ xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới…

Về dự toán ngân sách nhà nước, năm 2024, dự toán thu ngân sách tỉnh trên 10.764 tỷ đồng; trong đó, thu nội địa ngân sách tỉnh được hưởng theo phân cấp khoảng 5.184 tỷ đồng, thu bổ sung từ ngân sách Trung ương khoảng 5.414 tỷ đồng. Dự toán chi ngân sách năm 2024 trên 10.815 tỷ đồng, trong đó, chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh khoảng 6.520 tỷ đồng, cấp huyện khoảng 4.294 tỷ đồng.

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Phạm Quốc Dũng lưu ý một số vấn đề mới trong công tác thu ngân sách năm 2024

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, địa phương trong thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2023.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng tình hình thế giới, khu vực và trong nước đang có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; dự báo năm 2024 tiếp tục là một năm có nhiều thách thức. Do vậy, đề nghị các sở, ngành, địa phương cần có sự chuẩn bị từ sớm, dự báo trước những rủi ro có thể xảy ra để chủ động lên phương án kịp thời.

Dựa trên những chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, các sở, ngành, địa phương cần xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm, tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch được giao. Song song đó, cần tổ chức theo dõi, kiểm tra và thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ; chủ động giải quyết theo thẩm quyền những vướng mắc, khó khăn của các đơn vị trực thuộc và cơ sở. Rút kinh nghiệm những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra trong năm qua để có kế hoạch khắc phục cụ thể, hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn phát biểu chỉ đạo

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn khẳng định, hội nghị hôm nay là bước khởi động cần thiết, nhằm thống nhất lại những quan điểm, nhiệm vụ, phương hướng chung. Trên cơ sở đó, ông đề nghị, các sở, ngành địa phương quyết tâm hơn, quyết liệt hơn và năng động hơn nữa trong năm mới, cùng đoàn kết, chung sức, chung lòng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Phương An