Duyên Hải: Sẵn sàng cho bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 - 2025 kết hợp bầu thành viên Ban thanh tra nhân dân xã, thị trấn

Vào sáng Chủ nhật ngày 29/5, toàn huyện Duyên Hải sẽ đồng loạt tổ chức ngày bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 - 2025 kết hợp bầu thành viên Ban thanh tra nhân dân xã, thị trấn. Đến nay, các địa phương trên địa bàn cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho việc bầu cử theo kế hoạch. 

    Trong đợt bầu cử lần này, có 20.054 cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn huyện tham gia bỏ phiếu, bầu chọn ra 60 Trưởng ban nhân dân ấp, khóm trong số 120 ứng cử viên; để bầu ra những người có đủ đức, đủ tài, uy tín, năng lực, kinh nghiệm và là người gần dân để thay mặt chính quyền xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ quản lý xã hội, giải quyết công việc vận động quần chúng nhân dân tham gia thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước. Trong 120 ứng cử viên, có 57 ứng cử viên tái cử và 63 ứng cử mới, có 19 ứng cử viên là nữ.

Tổ bầu cử số 3, ấp Xóm Chùa, xã Long Vĩnh

    Để công tác bầu cử đảm bảo đúng kế hoạch, diễn ra dân chủ, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật và thành công tốt đẹp, các địa phương trong huyện thành lập Ban chỉ đạo cấp xã do Chủ tịch UBND xã, thị trấn làm trưởng ban; đồng thời phân công nhiệm vụ chỉ đạo cho từng thành viên. Ban Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ cùng cấp chuẩn bị tốt mọi mặt cho công tác bầu cử từ việc chuẩn bị tài liệu, nhân sự, tổ chức tập huấn cách ghi biên bản kiểm phiếu, cách tính tỉ lệ phiếu, đôn đốc, kiểm tra từng khu dân cư ấp, khóm lập và niêm yết đầy đủ danh sách số cử tri; đảm bảo tốt việc giữ gìn an ninh trật tự và tổ chức tốt việc tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến từng hộ dân về tiểu sử, tiêu chuẩn của người ứng cử để cử tri theo dõi lựa chọn bầu ra người đủ tiêu chuẩn. Toàn huyện thành lập 60 tổ bầu cử ở ấp, khóm theo qui định.

     Đến nay danh sách cử tri và ứng cử viên được niêm yết công khai tại UBND các xã, thị trấn và Trụ sở các ấp, khóm, công tác giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 được tăng cường. Bên cạnh đó, những ngày này việc tuyên truyền về ứng cử viên, địa điểm, ngày, giờ bầu cử đang được các địa đẩy mạnh, nhằm vận động cử tri tham gia đi bầu cử đầy đủ, đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, thật sự là ngày hội lớn của nhân dân ở các địa bàn dân cư trong huyện./.

                                                                                                                                                                 Tin, ảnh: Ni Rượng

 

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 3081
  • Trong tuần: 53,124
  • Tất cả: 3,766,191