Ban Tuyên giáo Huyện ủy Duyên Hải tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Sáng ngày 13/01, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Duyên Hải tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Vũ Phương, Bí thư Huyện ủy Duyên Hải; đồng chí Trịnh Minh Thảnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ; lãnh đạo UBND huyện; đại diện lãnh đạo khối Khoa giáo; thành viên Ban Chỉ đạo 35 huyện.

Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021

    Trong năm 2021, với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã khắc phục khó khăn, đổi mới phương thức, triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2021. Chủ động, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; các ngày lễ, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; công tác phòng, chống dịch Covid-19... với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, linh hoạt, từ truyền thông đa phương tiện, qua mạng xã hội đến các hình thức cổ động trực quan, góp phần cổ vũ, động viên, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, tạo thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân.

Chủ trì Hội nghị

    Tham mưu cho Huyện ủy sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về lĩnh vực công tác Tuyên giáo, qua đó rút ra kinh nghiệm quản lý thực tiễn trên các lĩnh vực của công tác tuyên giáo; kịp thời nắm và báo cáo các vấn đề do Ban Thường vụ yêu cầu hoặc phát hiện trong thực tế đời sống xã hội, đề xuất hướng giải quyết. Đồng thời tham mưu giúp cấp ủy xây dựng các Nghị quyết chuyên đề, các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nghị quyết; đề xuất ý kiến, giải pháp về các vấn đề cần quan tâm trên lĩnh vực tuyên giáo.

    Với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 35, đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, phòng ngừa, đấu tranh và ngăn chặn các hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn hóa - tư tưởng. Tham mưu Huyện ủy Thành lập bộ phân chia sẽ thông tin tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời thông tin thời sự đến cán bộ chủ chốt trong huyện; thường xuyên nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân, qua đó kịp thời xử lý, cung cấp thông tin về định hướng dư luận do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành.

Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

    Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Vũ Phương, Bí thư Huyện ủy Duyên Hải ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ. Đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm:

    Tiếp tục chỉ đạo tổ chức tốt việc tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh Trà Vinh; Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là triển khai thực hiện Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tuyên truyền sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm các ngày lễ lớn trong năm 2022 nhằm khơi dậy truyền Thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tạo sự thống nhất ý chí và hành “động của toàn Đảng, toàn dân trong huyện. Chủ động và thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng nắm vững các định hưởng tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, Đảng viên và Nhân dân; tập trung vào các sự kiện lớn, những vẫn đề trọng tâm, trọng điểm, những bức xúc, nổi cộm trong huyện, tránh bị động, bất ngờ. Tiếp tục tham mưu cấp ủy chỉ đạo việc thực hiện hiệu quả Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác xây dựng Đảng, nhất là thực hiện việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nắm chắc tình hình diễn biến của dịch Covid-19, chủ động tham mưu cho các cấp ủy chủ trương, giải pháp hiệu quả để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị và Kết luận của Đảng trong lĩnh vực Tuyên giáo. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35; kịp thời định hướng, nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự báo, phối hợp lực lượng đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hiệu quả những thông tin xấu độc trên không gian mạng; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp; để hoàn thành sứ mệnh “đi trước mở đường” cán bộ Tuyên giáo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, hiểu biết rộng, đủ khả năng thuyết phục, vận động cán bộ, đảng viên, Nhân dân tin và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lý giải thuyết phục các vấn để thực tiễn đang diễn ra tại địa phương./.

 

                                                                                                                                                                    Tin, ảnh: Quốc Cường

 

 

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 36
  • Hôm nay: 10488
  • Trong tuần: 53,002
  • Tất cả: 3,712,886