Ra mắt Chi hội nghề nghiệp ấp Bổn Thanh

Ngày 03/3/2020, tại Nhà Văn hóa ấp Bổn Thanh, Hội Nông dân xã Ngũ Lạc tổ chức Lễ Ra mắt Chi hội nghề nghiệp ấp Bổn Thanh.

Chi hội nghề nghiệp ấp Bổn Thanh được thành lập gồm 43 thành viên do ông Kiên Hồng Sơn làm Chi hội trưởng; Chi hội hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, gắn bó hội viên vì có chung lợi ích và trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, giúp nhau cách làm ăn, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất.

Việc thành lập chi hội nghề nghiệp được hình thành trên cơ sở gắn bó hội viên nông dân có chung một ngành nghề, một mục đích và có cùng lợi ích. Qua đây, xây dựng mô hình sinh hoạt và hoạt động của chi Hội gắn với các mô hình hoạt động kinh tế, xã hội, nghề nghiệp của hội viên, nông dân; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hiệu quả  hoạt động của tổ chức cơ sở Hội theo hướng thực sự mang lại lợi ích thiết thực, tăng cường thu hút tập hợp nông dân, tạo sự gắn bó giữa hội viên nông dân với tổ chức Hội; khắc phục những hạn chế, khó khăn trong sinh hoạt của hội viên, nông dân ở chi hội hiện nay. Tạo cho hội viên, nông dân gắn trách nhiệm sản xuất, kinh doanh với nhau, liên kết, hỗ trợ nhau để nâng cao giá trị về sản phẩm, tạo ra chuỗi giá trị trong sản xuất.

Đây là Chi hội nghề nghiệp đầu tiên trên địa bàn xã Ngũ Lạc được tách từ Chi hội dân cư ấp Bổn Thanh và Sóc Ruộng thành lập Chi hội nghề nghiệp ấp Bổn Thanh theo Đề án số 24-ĐA/HNDTW, ngày 23/6/2016 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về “Xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ Hội nghề nghiệp”./.

 

NI RƯỢNG

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 4504
  • Trong tuần: 52,929
  • Tất cả: 3,717,571