Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết tháng 5 năm 2023
Lượt xem: 3941
Sáng ngày 6/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp mở rộng với lãnh đạo các sở, ngành và các địa phương trong tỉnh để sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết Tỉnh ủy tháng 5 và triển khai chương trình công tác tháng 6 năm 2023. Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.  
 

 

Quang cảnh cuộc họp

Triển khai chương trình công tác tháng 5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo đạt được những kết quả quan trọng, nhất là chỉ đạo hoàn thành công tác tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đối với đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. Về kinh tế xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, khả quan, chỉ số và giá trị sản xuất công nghiệp phục hồi so tháng trước, ước đạt trên 3.900 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng trưởng khá, ước đạt trên 4.500 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 1.400 tỷ đồng. Trong tháng tỉnh đã tạo việc làm mới cho trên 1.800 lao động và hỗ trợ nhà ở cho gần 500 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo từ nguồn quỹ an sinh xã hội tỉnh.

Tuy nhiên, trong tháng sản lượng, năng suất lúa đông xuân giảm so cùng kỳ, xuống giống vụ lúa hè thu còn chậm và công tác tiêm vắc xin phòng bệnh trên đàn vật nuôi vẫn còn chậm, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế còn đạt thấp. Bên cạnh, công tác giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản cũng còn đạt thấp, hiện mới đạt 24,6% kế hoạch.

Chỉ đạo công việc trọng tâm cần tập trung trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường đề nghị các cấp ủy đảng tập trung thực hiện tốt các mặt công tác trên lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, Đảng viên và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập trung chuẩn bị tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Dân vận, Mặt trận, các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ, thu hút, tập hợp nhân dân hưởng ứng tham gia các phong trào hành động. 

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường phát biểu chỉ đạo

Về lĩnh vực kinh tế, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục chỉ đạo tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, chuyển đổi sản xuất, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh trong sản xuất của tỉnh gắn với phát triển thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý hàng hóa và công tác hỗ trợ tiêu thụ, chế biến. Thực hiện tốt công tác huy động, lồng ghép nâng cao chất lượng tiêu chí các xã nông thôn mới, tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, tập trung hỗ trợ huyện Trà Cú hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp. Quan tâm chỉ đạo kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn và đôn đốc nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ cam kết.

Bên cạnh, Bí thư Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo việc tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện tốt công tác giáo dục, đào tạo, chính sách người có công, dân tộc, tôn giáo, giải quyết việc làm, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đẩy nhanh tiến độ rà soát, chỉnh lý hồ sơ đất đai; quản lý tốt đất công; thực hiện vệ sinh cảnh quan môi trường; quan tâm thực hiện tốt, hiệu quả công tác diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Trà Vinh năm 2023 và chú trọng đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.

Xuân Kha