Trả lời câu hỏi công dân (Vương Thành Nguyên) về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ có mức sống trung bình, hộ có thu nhập khá, giàu
Lượt xem: 1152

Nội dung câu hỏi:

Hộ gia đình qua kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ có mức sống trung bình, hộ có thu nhập khá, giàu năm 2023. Kết quả rà soát hộ thuộc hộ có thu nhập khá. Hiện tại thành viên của hộ có người bệnh ung thư thuộc một trong nhóm bệnh theo điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 24/2021/NQ-HĐND tỉnh: Nhóm đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP bao gồm: người mắc bệnh ung thư, người chạy thận nhân tạo, nang tủy thận, người đã phẫu thuật tim, người đã được ghép các cơ quan (ghép gan, ghép thận, ghép tim, ghép tủy, nuôi và ghép sọ não) thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình; đối tượng người khuyết tật là thế hệ thứ ba của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Theo quy định tại Nghị quyết 24/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thì hộ không đủ điều kiện hưởng chính sách theo quy định.

Trường hợp hộ có đề nghị xác định hộ có mức sống trung bình để được hưởng chính sách theo Nghị quyết 24/2021/NQ-HĐND,  theo quy định rà soát thường xuyên thì trình tự, thủ tục thực hiện theo Hướng dẫn 931/HD-SLĐTBXH ngày 09/5/2022 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên và Quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Nếu kết quả rà soát, xác định lại hộ có mức sống trung bình thì kết quả có được tính để thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 24/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh hay kết quả chỉ để làm cơ sở thực hiện chính sách hỗ trợ BHYT theo Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025 (nếu hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp).

Tôi phụ trách lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội. Xin được cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thêm để tham mưu lãnh đạo UBND xã Đại An chỉ đạo thực hiện đúng theo định, nhằm đảm bảo quyền lợi của đối tượng. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Xem chi tiết tại đây

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
1 2 3 4 5  ...