Tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024
Lượt xem: 4417
0:00 / 0:00

UBND tỉnh vừa ban hành công văn gửi các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh và địa phương có liên quan về việc tổ chức thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024.

anh tin bai

Đoàn viên thực hiện vệ sinh cảnh quan môi trường trong chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” năm 2023

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024 diễn ra từ tháng 6/2024 đến hết tháng 8/2024 với các chương trình, chiến dịch tình nguyện như: "Tiếp sức mùa thi", "Mùa hè xanh", "Hoa phượng đỏ", "Kỳ nghỉ hồng", "Hành quân xanh". Riêng Chương trình "Tiếp sức mùa thi" diễn ra trong tháng 4/2024.

Đây là đợt hoạt động cao điểm của tuổi trẻ tỉnh Trà Vinh ra quân thực hiện các công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Để tạo điều kiện cho các cấp bộ đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện tốt Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tham mưu thành lập Ban Chỉ huy Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Trà Vinh năm 2024.

Ban Chỉ huy Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Chiến dịch trên địa bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tạo điều kiện thuận lợi về nơi ăn, nghỉ cho chiến sĩ tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện tốt nội dung Chiến dịch, đạt yêu cầu kế hoạch đề ra; đảm bảo an toàn tuyệt đối trong Chiến dịch. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để uốn nắn chỉ đạo kịp thời. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024 để động viên, cổ vũ tinh thần xung kích, tình nguyện của chiến sĩ và cấp bộ đoàn.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp bộ đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện thành công Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024.  Cử lãnh đạo đơn vị, địa phương tham gia Ban Chỉ huy Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Trà Vinh năm 2024.

Ngân Linh

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image