Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em
Lượt xem: 3443
0:00 / 0:00

Chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 là “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”. Để tổ chức các hoạt động một các thiết thực, an toàn cho trẻ em khi tham gia và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, UBND tỉnh vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện. 

anh tin bai

Lãnh đạo tỉnh trao quà cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn học giỏi tại Lễ phát động
Tháng hành động vì trẻ em 2023

UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị vận động xã hội thực hiện phong trào "Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em"; ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em; thăm, tặng quà, học bổng và hỗ trợ khám, chữa bệnh cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Mỗi đoàn viên, hội viên của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội có một hành động thiết thực vì trẻ em.

Song song đó, tăng cường tổ chức các hoạt động truyền thông để nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đoàn viên, hội viên trong việc chung tay chăm lo cho trẻ em trên địa bàn tỉnh nhằm vận động toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em với phương thức mỗi người một hành động vì trẻ em hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em.

Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án liên quan đến trẻ em; kiểm tra, thanh tra, đánh giá việc thực hiện chính sách và sử dụng các nguồn lực dành cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phải xây dựng kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 tại địa phương với các hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; huy động nguồn lực hợp pháp tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2024. Xây dựng, nâng cấp các công trình (trường, lớp học, nhà bán trú, thư viện, sân chơi…) dành cho trẻ em với phương thức mỗi xã, phường, thị trấn có 1 công trình vì trẻ em.

Phương An

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image