Hội nghị giao ban lần thứ năm (quý I/2024) giữa Thường trực Tỉnh ủy với các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Lượt xem: 2345
0:00 / 0:00

Chiều ngày 12/4, tại Huyện ủy Càng Long, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban lần thứ năm (quý I/2024) giữa Thường trực Tỉnh ủy với các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (Đảng ủy Khối) với chủ đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh”.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

Dự và chủ trì hội nghị có bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN); ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh; ông Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; bà Huỳnh Thị Hằng Nga, Bí thư Huyện ủy Càng Long.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí là đại diện Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội (Ủy ban Trung ương MTTQVN); các đồng chí Trưởng cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các Bí thư Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan Doanh nghiệp tỉnh,… đại diện các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện Càng Long.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong quý I/2024, các Đảng bộ huyện, thị xã, thành phố, Đảng ủy Khối đã tiếp tục tập trung tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2024 và triển khai chuyên đề năm 2024 của tỉnh là “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân tỉnh Trà Vinh”.

Theo đó, các cấp ủy Đảng đã xây dựng kế hoạch, triển khai và thực hiện quy định xây dựng mô hình chi bộ “bốn tốt”, đảng bộ “bốn tốt” và chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 8/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với việc hỗ trợ vốn giúp đảng viên nghèo, đảng viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn ở ấp, khóm. Tính đến ngày 29/3/2024, các Đảng bộ đã vận động được trên 5,8 tỷ đồng, hỗ trợ cho 1.068 Đảng viên vay vốn; hiện toàn tỉnh còn 336 Đảng viên có nhu cầu hỗ trợ vốn,…

anh tin bai

Ông Trần Trí Cường, Bí thư Tỉnh Đoàn báo cáo tham luận tại hội nghị

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được các cấp ủy chú trọng, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các kế hoạch của Tỉnh ủy và thực hiện rà soát, đánh giá nhận diện theo Nghị quyết Trung ương khóa XII, theo đó, đã tiến hành rà soát 2.325 tập thể và 39.700 Đảng viên; xây dựng và duy trì thực hiện 2.713 mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thuộc 5 nhóm mô hình. Đến nay, toàn tỉnh có 1.986 mô hình tập thể, 727 mô hình cá nhân, 604 mô hình hiệu quả được nhân rộng.

Công tác dân vận trong hệ thống chính trị, quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” được cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các địa phương quan tâm chỉ đạo với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia. Bên cạnh đó, MTTQVN cũng đã chủ trì phản biện xã hội đối với 5 dự thảo và đã tổ chức phản biện được 3 dự thảo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá về vai trò của cấp ủy lãnh đạo công tác giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, tập trung giám sát theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Công tác giám sát của MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, Đảng viên”. Đánh giá một số công tác giám sát của Tỉnh đoàn; công tác phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội…

anh tin bai

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN ghi nhận những kết quả đã đạt được trong quý I/2024 và đánh giá cao sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy Trà Vinh trong thời gian qua. Bên cạnh đó, bà đề nghị Tỉnh ủy Trà Vinh tiếp tục quan tâm, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giám sát, phản biện xã hội trên địa bàn.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng và hoàn thiện chương trình hành động số 2 về đổi mới công tác giám sát, phản biện xã hội trong Văn kiện Đại hội MTTQ lần thứ X nhiệm kỳ 2024 - 2029 của MTTQ các cấp của tỉnh Trà Vinh cho phù hợp với yêu cầu và tình hình mới. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh số hóa và tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực và bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác giám sát, phản biện xã hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN đề nghị tỉnh cần sớm có cơ chế phù hợp để khuyến khích, huy động các chuyên gia, nhà khoa học, các nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, người có kinh nghiệm thực tiễn, người có uy tín trong các dân tộc, tôn giáo và Nhân dân tham gia hoạt động giám sát, phản biện xã hội…

anh tin bai

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương tiếp tục chỉ đạo và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy có liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tập trung chỉ đạo quyết liệt và cố gắng trong năm 2024 cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp từ cấp cơ sở đến cấp huyện và cấp tỉnh.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, trước hết là quan tâm đến việc thực hiện công tác chính trị tư tưởng và đạo đức. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện, cụ thể hóa quy định về đảng bộ “4 tốt”, chi bộ “4 tốt”.

Song song đó, ông đề nghị cần thực hiện nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp trong việc trực tiếp đối thoại, tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng theo quy định của pháp luật. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền, hoạt động của đoàn thể, phải hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, lấy hạnh phúc của người dân làm mục tiêu phấn đấu.

Đối với MTTQ và các Đoàn thể cần bám sát vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và kế hoạch của ngành. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu xây dựng tỉnh sớm đạt chuẩn nông thôn mới, đô thị văn minh. Ngoài ra, cần tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát phản biện xã hội và trách nhiệm giải trình, kết quả thực hiện qua kiểm tra, giám sát.

Quốc Bình

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image