Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động tín dụng CSXH trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 2543
0:00 / 0:00

Chiều ngày 11/4, Đoàn công tác của Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Việt Nam do ông Nguyễn Mạnh Tú, Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng CSXH Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động tín dụng CSXH trên địa bàn tỉnh.

anh tin bai

Quang cảnh buổi làm việc

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể tỉnh là thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh; lãnh đạo Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh Trà Vinh.

Thời gian qua, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tín dụng CSXH đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Hoạt động tín dụng CSXH đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tính đến 31/3/2024, tổng nguồn vốn tín dụng CSXH đạt trên 4.498 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt trên 4.491 tỷ đồng.

Năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024, vốn tín dụng CSXH đã góp phần giúp người dân phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Trong đó, có trên 34.739 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khác được vay vốn; trên 11.271 lao động có việc làm ổn định; hỗ trợ vay vốn đối với 1.696 học sinh, sinh viên; gần 13.000 hộ được vay vốn xây dựng các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường đảm bảo theo tiêu chuẩn; hỗ trợ 869 người lao động được vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; 647 lượt hộ dân tộc thiểu số được vay vốn theo Nghị định số 28/2022 của Chính phủ để làm nhà ở, tạo đất ở đất sản xuất…

anh tin bai

Ông Nguyễn Mạnh Tú, Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng CSXH Việt Nam
phát biểu kết luận buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Tú, Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng CSXH Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện hoạt động tín dụng CSXH. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác vốn vay đã có sự phối hợp chặt chẽ, góp phần duy trì và nâng cao chất lượng tín dụng.

Ông Nguyễn Mạnh Tú đề nghị Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH. Trong đó, quan tâm bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH thực hiện vay đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại địa phương. 

anh tin bai

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn khẳng định, nguồn vốn tín dụng CSXH có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong thực hiện nhiệm vụ công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, triển khai thực hiện tốt, hiệu quả các chương trình tín dụng CSXH.

Trước đó, Đoàn kiểm tra, giám sát Ngân hàng CSXH Việt Nam đã đến kiểm tra thực tế hoạt động tín dụng CSXH tại xã Hàm Giang, huyện Trà Cú và xã Bình Phú, huyện Càng Long.

Trúc Phương

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image