Bản tin hoạt động khai thác hải sản tỉnh Trà Vinh tháng 4/2024
Lượt xem: 251

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC HẢI SẢN TỈNH TRÀ VINH

Tháng 4 năm 2024

Theo số liệu thống kê sản lượng khai thác hải sản tháng 4/2024 và tình hình khai thác hải sản của ngư dân, Chi cục Thủy sản – Quản lý chất lượng Trà Vinh thông tin hoạt động khai thác hải sản tỉnh Trà Vinh tháng 4/2024, như sau:

1. Hoạt động khai thác hải sản tháng 4/2024

Thời tiết biển trong tháng tương đối thuận lợi cho hoạt động khai thác của ngư dân, cùng với trên ngư trường xuất hiện nhiều luồng tôm, cá nên đa số ngư dân tỉnh Trà Vinh ra khơi khai thác đều đạt sản lượng khá. Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản (01/4/1959 - 01/4/2024), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trà Vinh đã tổ chức thả gần 100.000 con cá giống ra môi trường tự nhiên để tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, góp phần tăng thêm trữ lượng nguồn lợi thủy sản vùng nước tự nhiên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

2. Tình hình thời tiết biển, ngư trường, nguồn lợi hải sản tháng 5/2024

- Tình hình thời tiết biển: Theo nhận định của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, trong tháng 5/2024, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Trà Vinh và Cà Mau mưa rào và dông rải rác. Ngư dân ra khơi khai thác cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh trong cơn dông để bảo đảm an toàn trong qua strinhf hoạt động trên biển.

- Ngư trường, nguồn lợi hải sản: Theo dự báo ngư trường khai thác cùng kỳ của Viện Nghiên cứu Hải sản, trong tháng 5/2024 ngư dân làm nghề khai thác cá nổi nhỏ và nghề lưới rê tỉnh Trà Vinh có khả năng khai thác đạt hiệu quả tại các khu vực biển sau:

+ Nghề cá nổi nhỏ: Khu vực có khả năng khai thác cao: Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°30’N – 09°00’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 106°30’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 08°00’N – 08°30’N, kinh độ đông từ 105°30’E - 106°00’E. Khu vực có khả năng khai thác trung bình; Khu vực có vĩ độ bắc từ 07°30’N – 10°30’N, kinh độ đông từ 107°30’E - 108°00’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 07°30’N – 08°30’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 106°30’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 06°30’N – 07°30’N, kinh độ đông từ 105°30’E - 107°30’E.

+ Nghề lưới rê: Khai thác đạt hiệu quả tại vùng biển Đông nam bộ và quần đảo Trường Sa: Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’ - 09o30’N và kinh độ đông từ 107o30’E - 108o30’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’ - 09o00’N và kinh độ đông từ 107o00’E - 109o00’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’ - 08o00’N và kinh độ đông từ 105o00’E - 106o00’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’ - 08o30’N và kinh độ đông từ 109o00’E - 110o30’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’ - 08o30’N và kinh độ đông từ 106o00’E - 107o00’E./.

Chi cục Thủy sản – Quản lý chất lượng Trà Vinh