Bản tin hoạt động khai thác hải sản tỉnh Trà Vinh tháng 01/2024
Lượt xem: 240

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC HẢI SẢN TỈNH TRÀ VINH

Tháng 01 năm 2024

Theo số liệu thống kê sản lượng khai thác hải sản và tình hình khai thác hải sản của ngư dân , Chi cục Thủy sản – Quản lý chất lượng Trà Vinh thông tin hoạt động khai thác hải sản tỉnh Trà Vinh tháng 01/2024, như sau:

1. Hoạt động khai thác hải sản tháng 01/2024

Tình hình thời tiết trong những ngày cuối tháng có gió mạnh, sóng lớn trên biển đã ảnh hưởng đến hoạt động khai thác hải sản của ngư dân tỉnh Trà Vinh. Tuy nhiên, với giá hải sản tăng khá dịp trước Tết Nguyên đán, đã tạo điều kiện và động lực cho ngư dân bám biển phát triển sản xuất, nhiều ngư dân khai thác nghề lưới rê ở các địa bàn trọng điểm nghề cá trong tỉnh đã khai thác đạt hiệu quả trong các chuyến biển trước Tết Nguyên đán. Hy vọng những tín hiệu đánh bắt khả quan dịp cuối năm này sẽ giúp ngư dân tỉnh nhà an tâm, bám biển phát triển sản xuất trong năm mới Giáp Thìn 2024.

2. Tình hình thời tiết biển, ngư trường, nguồn lợi hải sản tháng 02/2024

- Tình hình thời tiết biển: Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong tháng 02/2024 có khả năng xuất hiện một vài đợt không khí lạnh gây ra gió mạnh, sóng lớn trên biển, ảnh hưởng đến các hoạt động đánh bắt hải sản của ngư dân. Khuyến cáo, ngư dân cần trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo ản an toàn khi ra khơi đánh bắt hải sản.

- Ngư trường, nguồn lợi hải sản: Theo dự báo ngư trường khai thác nghề rê và cá nổi nhỏ tháng 02/2024 của Viện Nghiên cứu Hải sản, ngư dân khai thác nghề lưới rê và khai thác cá nổi nhỏ tỉnh Trà Vinh có khả năng khai thác đạt hiệu quả ở các vùng biển sau:

+ Nghề lưới rê khai thác đạt sản lượng tại các khu vực: Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o30’ - 09o30’N và kinh độ đông từ 107o00’E - 108o00’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 07o30’ - 08o30’N và kinh độ đông từ 106o00’E - 107o30’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’ - 08o00’N và kinh độ đông từ 105o30’E - 106o00’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’ - 07o00’N và kinh độ đông từ 105o00’E - 106o00’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 07o30’ - 09o00’N và kinh độ đông từ 108o30’E - 109o30’E.

+ Nghề cá nổi nhỏ có khả năng khai thác đạt sản lượng tại các khu vực: Khu vực có vĩ độ bắc từ 09°30’N – 10°00’N, kinh độ đông từ 108°30’E - 109°00’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 08°00’N – 08°30’N, kinh độ đông từ 108°00’E - 108°30’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 07°00’N – 07°30’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 106°30’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 06°30’N – 07°00’N, kinh độ đông từ 105°00’E - 108°00’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 06°00’N – 06°30’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 107°00’E./.

Chi cục Thủy sản – Quản lý chất lượng Trà Vinh