Làng nghề tiểu thủ công nghiệp Hàm Giang
Lượt xem: 6074

 

Làng nghề Tiểu thủ công nghiệp xã Hàm Giang, huyện Trà Cú tỉnh Trà Vinh được thành lập theo quyết định số 2314/QĐ-UBND ngày 31/12/2014, tổ gồm có 17 thành viên thuộc 17 hộ gia đình có truyền thống làm nghề dệt chiếu bông.

Làng nghề Tiểu thủ công nghiệp (tre, trúc, tầm vong) xã Hàm Giang có trên 100 năm hình thành và phát triển, với diện tích tre hiện tại 87 ha, đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ tại địa phương. Sản phẩm làm ra đa dãng với nhiều chủng loại khác nhau, phục vụ sử dụng gia đình, trưng bày khu du lịch.