Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh chùa Padumavansa Kompong Thmo (chùa Lò Gạch)
Lượt xem: 4859
Sáng ngày 17/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND huyện Châu Thành tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh chùa Padumavansa Kompong Thmo (Chùa Lò Gạch), ấp Ba Se A, xã Lương Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Ông Thạch Bồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh chùa Lò Gạch cho
Chủ tịch UBND xã Lương Hoà và sư cả chùa.

Đến tham dự buổi lễ có ông Thạch Bồi, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; bà Kiên Thị Thanh Xuân, Phó Chủ tịch HĐND huyện cùng các nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Châu Thành, các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện, xã Lương Hoà, cán bộ hưu trí, Ban nhân dân ấp Ba Se A, đại diện chùa Lò Gạch, bà con địa phương và các nhân chứng lịch sử đến tham dự.

Chùa Padumavansa Kompong Thmo là một ngôi chùa giàu truyền thống cách mạng. Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, chùa là nơi tổ chức các cuộc họp, nơi tập trung lực lượng tham gia các cuộc biểu tình, đấu tranh chính trị, binh vận; đầu mối giao liên đến các cơ sở cách mạng trong tỉnh nói chung, huyện Châu Thành nói riêng, góp phần quan trọng trong các cuộc công kích vây đồn bót; nuôi chứa, che chở nhiều cán bộ cách mạng.

Ngoài ra, chùa còn là hậu phương vững chắc cung cấp vũ khí, thuốc men, lương thực cho cách mạng; nhiều lần đối đầu trực diện, đập tan âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc Kinh - Khmer – Hoa, nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân. Trong đó phải nói đến công lao to lớn của các vị sư cả chùa Padumavansa Kompong Thmo, tiêu biểu như: sư cả Thạch Ek, Thạch In, Thạch Siêu và sư cả Sơn Vọng. Trong đó, sư cả Thạch Ek là người sớm giác ngộ cách mạng, đứng ra tổ chức, tuyên truyền, vận động các chư tăng, phật tử đi theo lý tưởng cách mạng, tích cực tham gia trong các cuộc biểu tình, đấu tranh chính trị, binh vận… góp phần to lớn trong công cuộc đấu tranh chống kẻ thù xâm lược giải phóng đất nước.

Tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sau ngày giải phóng, chùa Padumavansa Kompong Thmo là nơi họp dân, tiếp xúc cử tri, nơi tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Sư cả, Ban quản trị chùa luôn đồng hành cùng chính quyền và nhân dân địa phương trong việc tham gia các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, tích cực đóng góp sức người, sức của cho công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Chùa Padumavansa Kompong Thmo (Chùa Lò Gạch).

Với những giá trị lịch sử nổi bật đó, ngày 21/11/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 2256/QĐ-UBND xếp hạng di tích chùa Padumavansa Kompong Thmo là di tích cấp tỉnh thuộc loại hình di tích lịch sử. Điều đó đã khẳng định và nói lên giá trị, tầm quan trọng của di tích.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Thạch Bồi, Phó Giám đốc Thể thao và Du lịch tỉnh chia sẻ: Để tiếp tục gìn giữ, phát huy giá trị di tích, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa cho các tầng lớp nhân dân, trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các thế hệ trẻ nhận thức đúng về ý nghĩa, giá trị, tầm quan trọng. Qua đó, nâng cao trách nhiệm trong việc bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị của di tích, chỉ đạo, hỗ trợ trong việc quản lý, bảo vệ, khai thác có hiệu quả di tích, gắn với việc phát triển du lịch. hối hợp với các Sở, ngành tỉnh có liên quan trong việc bảo quản, tu bổ, phục hồi, phát huy toàn diện, có hiệu quả và lâu dài các giá trị lịch sử văn hóa của di tích để tuyên truyền, giáo dục cho các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo.

Về phía chư tăng, phật tử chùa cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng hành cùng chính quyền địa phương trong việc phát triển cơ sở vật chất, bảo quản, quản lý thật tốt di tích, duy trì tổ chức tốt các lễ hội truyền thống gắn liền với di tích để phát huy giá trị, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo của chư tăng, phật tử; nhu cầu tham quan, nghiên cứu, học tập của nhân dân và du khách trong và ngoài tỉnh.

Di sản văn hóa nói chung, di tích nói riêng là tài sản quý giá của toàn dân. Việc bảo tồn và phát huy di tích là một nhiệm vụ then chốt trong chiến lược phát triển văn hóa, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, hi vọng di tích chùa Padumavansa Kompong Thmo sẽ được tôn tạo ngày càng khang trang hơn, trở thành địa điểm có giá trị lịch sử văn hóa tiêu biểu để giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, hun đúc ý chí, khát vọng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, thịnh vượng.

Đinh Thanh