Dự án: Khách sạn 4-5 sao tại Trung tâm thành phố Trà Vinh
Lượt xem: 5998

Tên Dự án

Dự án đầu tư khách sạn 4 – 5 sao tại trung tâm thành phố Trà Vinh

Lĩnh vực

Khách sạn 4 – 5 sao

Đơn vị chủ quản

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh.

Địa điểm dự án

Nằm ngay trung tâm thành phố Trà Vinh:

- Vị trí 1: Đường Phạm Ngũ Lão, phường 1, thành phố Trà Vinh (khu III Đại học Trà Vinh cũ)

- Vị trí 2: Đường Bạch Đằng, phường 4, thành phố Trà Vinh (thu hồi của Công ty Phát triển nhà)

- Vị trí 3: Đường Bách Đằng, phường 4, thành phố Trà Vinh (thu hồi của Công ty Cổ phần Xây lắp Xáng).

Mục tiêu và quy mô diện tích đất

- Mục tiêu: Đầu tư khách sạn 4 – 5 sao đáp ứng nhu cầu phục vụ khách lưu trú

- Quy mô diện tích đất:

- Vị trí 1: Đường Phạm Ngũ Lão, phường 1, thành phố Trà Vinh: 4.582 m2.

- Vị trí 2: Đường Bạch Đằng, phường 4, thành phố Trà Vinh: 1.233 m2.

- Vị trí 3: Đường Bch Đằng, phường 4, thành phố Trà Vinh: 11.486 m2.

Thực trạng dự án

Đang kêu gọi đầu tư.

Hình thức đầu tư

Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư

Đối tác tìm kiếm

Nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thuận lợi của dự án

Vị trí đầu tư dự án nằm trong trung tâm thành phố Trà Vinh và đất do do nhà nước quản lý, không phải bồi thường giải phóng mặt bằng.

Chính sách ưu đãi
đối với dự án

Theo quy định hiện hành

Tổng vốn đầu tư
dự kiến

300 tỉ đồng

Vòng đời dự án

Theo đề xuất của Nhà đầu tư.

Thông tin liên lạc

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Trà Vinh
Địa chỉ: 06 A Nguyễn Thị Minh Khai - phường 1 – thành phố Trà Vinh - tỉnh Trà Vinh
Điện Thoại : 0294 3841819- 3851819Fax : 0294 3841494
Email:
ttxtdltravinh@gmail.com
Website:
www.dulichtravinh.com.vn-www.travinhtourism.com.vn