Triển khai xây dựng mô hình “Công dân học tập”

Thực hiện Chương trình thí điểm xây dựng mô hình “Công dân học tập” của Hội Khuyến học Việt nam. Chiều ngày 23/4/2021, Hội Khuyến học huyện Duyên Hải tổ chức triển khai mô hình “Công dân học tập”. Đại diện lãnh đạo UBND, Chủ tịch Hội Khuyến học, Giám đốc trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tham dự.

Triển khai xây dựng mô hình “Công dân học tập”

    Các đại biểu được triển khai Kế hoạch thí điểm mô hình “Công dân học tập” và Hướng dẫn cụ thể cách đánh giá công nhận danh hiệu “Công dân học tập”, cách thức tổng hợp, báo cáo kết quả. Theo hướng dẫn, tiêu chí và chỉ số đánh giá công dân học tập gồm 3 tiêu chí năng lực cốt lõi và 10 chỉ số đánh giá kỹ năng cơ bản và phẩm chất mong muốn, số điểm tối đa cho  mỗi chỉ số đánh giá là 10 điểm.

    Để đạt danh hiệu "Công dân học tập”, cá nhân phải đạt từ 70 điểm trở lên và không có chỉ số nào đạt dưới 5 điểm; những người đạt danh hiệu "Công dân học tập” 5 năm liền được ghi nhận là "Công dân học tập” tiêu biểu xuất sắc.

    Việc xây dựng mô hình "Công dân học tập” trên địa bàn huyện Duyên Hải tạo tiền đề để tiếp tục triển khai có hiệu quả các mô hình học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời. Đồng thời, xây dựng mẫu hình công dân có đủ phẩm chất, năng lực, phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0./.

                                                                                                                                  Tin, ảnh: Quốc Cường

 

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 2513
  • Trong tuần: 45,027
  • Tất cả: 3,704,911