Ngũ Lạc được công nhận đạt chuẩn xã Nông thôn mới

Xã Ngũ Lạc có diện tích tự nhiên 3.484,34 ha, với 10 ấp, 4.538 hộ, 18.496 nhân khẩu; trong đó, có 2.899 hộ dân tộc Khmer, với 12.163 nhân khẩu, chiếm 65,67%. Ngũ Lạc là xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 582/QĐ-TTg, ngày 27/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Là xã thuộc Chương trình 135 của Chính phủ, nên hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản đáp ứng yêu cầu tiêu chí nông thôn mới. Tuy nhiên, đời sống dân sinh còn nhiều khó khăn, nhất là tình trạng nghèo, sản xuất nhỏ lẻ, manh mún; vai trò kinh tế hợp tác chưa được phát huy đúng mức; một bộ phận còn trông chờ chính sách hỗ trợ của Nhà nước; nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới còn hạn chế. Biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và thu nhập của người dân.

    Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Ngũ Lạc quan tâm, tích cực đăng ký thực hiện với nhiều mô hình hay, có hiệu quả và sức lan tỏa như: Hiến đất làm đường giao thông, kênh mương thủy lợi, trường học, trồng hoa, hàng rào cây xanh,…chuyển đổi sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao tại các ấp Bổn Thanh, Sóc Ruộng, Thốt Lốt, Rọ Say, Mé Láng,…Kinh tế, xã hội, đời sống nhân dân có bước chuyển biến tích cực, diện mạo nông thôn thay đổi; Kết cấu hạ tầng từng bước hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất và sinh hoạt của nhân dân; Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm được kéo giảm đạt và vượt chỉ tiêu; Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên hàng năm được nâng lên; Quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định. Với những kết quả đã đạt được, ngày 13/04/2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh ra Quyết định số 701/QĐ-UBND về việc công nhận xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 (giai đoạn 2016 – 2020).

    Để đạt được các tiêu chí nông thôn mới, xã Ngũ Lạc đã huy động nguồn lực hơn 289,703 tỷ đồng cho đầu tư xây dựng nông thôn mới. Trong đó, ngân sách Trung ương 39,132 tỷ đồng; ngân sách 80,955 tỷ đồng; ngân sách huyện 28,913 tỷ đồng; ngân sách xã 5,782 tỷ đồng; vốn tín dụng 71 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp, hợp tác xã 2,3 tỷ đồng; vốn của dân 61,621 tỷ đồng.

Trường Tiểu học Ngũ Lạc A

     Mặc dù kết cấu hạ tầng đã được quan tâm đầu tư, tuy nhiên về lâu dài chưa đáp ứng nhu cầu kinh tế, xã hội, nhất là hệ thống giao thông kết nối Tỉnh lộ, Khu kinh tế Định An và các xã, thị trấn trong huyện. Kinh tế xã hội tuy có phát triển nhưng chưa bền vững, phần lớn dựa vào sản xuất nông nghiệp, năng suất, hiệu quả còn thấp; Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp chậm và thiếu đồng bộ; Một số tiêu chí đạt nhưng chất lượng còn thấp cần phải nâng chất như: thu nhập, môi trường, tổ chức sản xuất. Đời sống người dân tuy có cải thiện đáng kể, nhưng vẫn còn khó khăn, từ đó việc thực hiện một số tiêu chí do người dân đảm trách còn chậm.

    Quán triệt và thực hiện Quyết định số 375/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 54-KL/TW của Bộ Chính trị, về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Xã Ngũ Lạc quyết tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, thông qua định hướng mục tiêu xây dựng hạ tầng kinh tế, xã hội từng bước hiện đại; Cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; Gắn phát triển nông thôn với đô thị; Môi trường sinh thái được bảo vệ; Hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; An ninh trật tự được giữ vững; Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Phấn đấu có trên 95% hộ gia đình văn hóa nông thôn mới; 10/10 ấp văn hóa, nông thôn mới; Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới đã đạt, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

    Xác định, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên của cả hệ thống chính trị giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo. Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã Ngũ Lạc, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng các ấp văn hóa; Tiếp tục rà soát lao động đã qua đào tạo, đồng thời khảo sát, điều tra nắm lại số lượng lao động trong độ tuổi để có kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chú trọng nguồn xuất khẩu lao động. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, nhất là hộ dân tộc tiếp tục có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Hạn chế tình trạng phát sinh hộ nghèo và tái nghèo.

    Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về xây dựng nông thôn mới. Đúc kết nhân rộng các phong trào quần chúng xây dựng nông thôn mới. Phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới thực chất, cụ thể, đi vào chiều sâu, tạo sự đồng thuận cao và sức lan tỏa, làm thay đổi nhận thức của người dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, công tác kiểm tra, giám sát của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, nhất là phong trào xây dựng cảnh quan, môi trường, làm giao thông, tham gia bảo quản các công trình, dự án hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn. Kịp thời biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đẩy mạnh tổ chức lại sản xuất theo loại hình hợp tác xã, xây dựng các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị ngành hàng nông nghiệp chủ lực của địa phương, nhằm nâng cao thu nhập cho nông dân và phát triển nông nghiệp bền vững.Phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý và lao động tại chỗ. Tiếp tục tranh thủ các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng về giao thông, điện, môi trường và các thiết chế văn hóa phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và đời sống dân sinh, giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới./.

 

                                                                                                                                Bài, ảnh: MINH ĐÔNG

 

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 2930
  • Trong tuần: 52,973
  • Tất cả: 3,766,040