Trùng tu ngôi Chánh điện chùa TEAKHINAKOR TA LÔN

Chùa Teakhinasakor Ta Lôn, tọa lạc ấp Cái Cối, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, chùa được xây dựng vào năm 1816. 

    Trong những năm kháng chiến, chùa Teakhinasakor Ta Lôn là cơ sở hoạt động của cách mạng. Nhà chùa đã tổ chức nuôi chứa, vận động các vị sư, bà con phật tử tích cực bảo vệ cán bộ cách mạng và tham gia các cuộc đấu tranh chính trị trực tiếp với địch. Bên cạnh đó, các vị sư chùa Teakhinasakor Ta Lôn còn mở lớp dạy học cho sư sãi và con em người dân trong các ấp được học hành; đồng thời ra sức tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng. Nhiều cán bộ của xã, huyện, tỉnh và Khu Tây Nam bộ được nhà chùa nuôi chứa, bảo vệ an toàn.

Ngôi Chánh điện chùa Teakhinasakor Ta Lôn đang trong quá trình hoàn thiện

     Teakhinasakor Ta Lôn, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng công nhận Di tích cấp Quốc gia theo Quyết định số: 1457/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 4 năm 2013.

    Cùng với thời gian, chùa Teakhinasakor Ta Lôn đã bị xuống cấp trầm trọng. Sau hơn 02 năm khởi công xây dựng, đến nay ngôi Chánh điện của chùa Teakhinasakor Ta Lôn đã đạt khối lượng công việc hơn 60%. Dự kiến công trình trùng tu ngôi Chánh điện chùa Teakhinasakor Ta Lôn sẽ được hoàn thành trong thời gian 01 đến 02 năm tiếp theo. Theo thiết kế, công trình có tổng chi phí hơn 8 tỷ đồng.

    Việc đầu tư xây dựng lại ngôi Chánh điện và bảo vệ Di tích cấp Quốc gia chùa Teakhinasakor Ta Lôn, là để phát huy giá trị trong việc giáo dục tư tưởng, đạo đức và ý chí cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nếp sống văn hóa phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần từng bước phát triển du lịch tâm linh trên địa bàn theo định hướng phát triển ngành du lịch của huyện ./.

 

                                                                                                                              Tin, ảnh: Minh Đông

 

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 4400
  • Trong tuần: 52,825
  • Tất cả: 3,717,467