TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 447
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
15/KH-UBND 04/03/2024 Kế hoạch công tác văn thư - lưu trữ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 2
Tải về 0
258/QĐ-UBND 04/03/2024 Quyết định ban hành Kế hoạch cải cáchthủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 2
Tải về 0
248/QĐ-UBND 29/02/2024 Quyết định ban hành kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Trà Vinh đến năm 2025
Lượt xem: 8
Tải về 0
13/KH-UBND 29/02/2024 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2024
Lượt xem: 4
Tải về 0
12/KH-UBND 28/02/2024 Kế hoạch triển khai, phổ biến các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ sáu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 5
Tải về 0
11/KH-UBND 07/02/2024 Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 27
Tải về 0
177/QĐ-UBND 07/02/2024 Quyết định ban hành Kế hoạch Phát triển hạ tầng số tỉnh Trà Vinh đến năm 2025
Lượt xem: 32
Tải về 0
10/KH-UBND 06/02/2024 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-TU ngày 20 tháng 02 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Trà Vinh đến năm 2025, định hướng xây dựng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 35
Tải về 0
141/QĐ-UBND 02/02/2024 Quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra tổng thể việc quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 29
Tải về 0
8/KH-UBND 30/01/2024 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 36
Tải về 3
07/KH-UBND 30/01/2024 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 37
Tải về 1
06/KH-UBND 30/01/2024 Kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầmnhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2024
Lượt xem: 46
Tải về 0
05/KH-UBND 22/01/2024 Kế hoạch kiểm kê tài nguyên nước tỉnh Trà Vinh, giai đoạn đến năm 2025
Lượt xem: 51
Tải về 0
72/QĐ-UBND 19/01/2024 Quyết định ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
Lượt xem: 49
Tải về 0
04/KH-UBND 19/01/2024 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực trọng tâm năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 52
Tải về 0
75/QĐ-UBND 19/01/2024 Quyết định ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 53
Tải về 3
03/KH-UBND 18/01/2024 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 57
Tải về 1
02/KH-UBND 17/01/2024 Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh năm 2024
Lượt xem: 53
Tải về 0
51/QĐ-UBND 16/01/2024 Quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Trà Vinh năm 2024
Lượt xem: 54
Tải về 0
37/QĐ-UBND 11/01/2024 Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 11 tháng 10 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 63
Tải về 0
12345678910...