English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
1
Ngày bắt đầu: 07/06/2023
Ngày kết thúc: 07/07/2023
Lượt xem:2
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh .

- Địa chỉ: số 478A, Mậu Thân, Khóm 3, Phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 02943.840485.

2
Ngày bắt đầu: 30/05/2023
Ngày kết thúc: 30/06/2023
Lượt xem:46
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Phòng Quản lý Văn hóa - Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 7, đường Phan Châu Trinh, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 0918094784

- Email: leanhdaovh@gmail.com

3
Ngày bắt đầu: 29/05/2023
Ngày kết thúc: 29/06/2023
Lượt xem:44
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 478A, Mậu Thân, Khóm 3, Phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 02943.840.280

4
Ngày bắt đầu: 15/05/2023
Ngày kết thúc: 15/06/2023
Lượt xem:88
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh .

- Địa chỉ: số 38, Nguyễn Thái học, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh .

- Điện thoại:  0294.3862369

5
Ngày bắt đầu: 15/05/2023
Ngày kết thúc: 15/06/2023
Lượt xem:90
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Địa chỉ: số 272, đường Bạch Đằng, ấp Long Bình, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1
Ngày bắt đầu: 25/05/2023
Ngày kết thúc: 07/06/2023
Lượt xem:74
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 10 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Hội đồng Thi đua- Khen thưởng (Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh)

- Địa chỉ: số 16 đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

2
Ngày bắt đầu: 09/05/2023
Ngày kết thúc: 09/06/2023
Lượt xem:120
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh .

- Địa chỉ: số 478A, Mậu Thân, khóm 3, Phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 02943.840.280

- Email: stnmt@travinh.gov.vn

3
Ngày bắt đầu: 05/05/2023
Ngày kết thúc: 05/06/2023
Lượt xem:136
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 151, đường Nguyễn Đáng, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: sgtvt@travinh.gov.vn

- Điện thoại: 0294.3840356

4
Ngày bắt đầu: 05/05/2023
Ngày kết thúc: 05/06/2023
Lượt xem:124
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 89, đường Lê Lợi, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: phongtonghop2017@gmail.com

- Hệ thống iOffice

5
Ngày bắt đầu: 19/04/2023
Ngày kết thúc: 19/05/2023
Lượt xem:212
Trích yếu:

-Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: Số 38, đường Nguyễn Thái Học, phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 0294.3862369

6
Ngày bắt đầu: 17/04/2023
Ngày kết thúc: 17/05/2023
Lượt xem:184
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: số 19A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 0294.3867556.

7
Ngày bắt đầu: 12/04/2023
Ngày kết thúc: 12/05/2023
Lượt xem:234
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 14, đường 19 tháng 5, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

 - Email: phongkhtc@sgdtravinh.edu.vn

- Hệ thống iOffice

8
Ngày bắt đầu: 10/04/2023
Ngày kết thúc: 10/05/2023
Lượt xem:238
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: số 226 đường Trần Phú, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh .

- Điện thoại: 0294.3866468.

- Email: phongqlnsxdtv@gmail.com.

9
Ngày bắt đầu: 04/04/2023
Ngày kết thúc: 04/05/2023
Lượt xem:254
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh .

- Địa chỉ: số 478A, Mậu Thân, Phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 02943.840.280

10
Ngày bắt đầu: 04/04/2023
Ngày kết thúc: 04/05/2023
Lượt xem:244
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: 109, Phạm Ngũ Lão, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

11
Ngày bắt đầu: 04/04/2023
Ngày kết thúc: 04/05/2023
Lượt xem:246
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: Số 16, đường 19 tháng 5, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 02943.852612

12
Ngày bắt đầu: 31/03/2023
Ngày kết thúc: 01/05/2023
Lượt xem:256
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Phòng Quản lý Văn hóa - Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 7, đường Phan Châu Trinh, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 0918094784

- Email: leanhdaovh@gmail.com

13
Ngày bắt đầu: 30/03/2023
Ngày kết thúc: 30/04/2023
Lượt xem:246
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh .

- Địa chỉ: Số 02 Phan Đình Phùng, Phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh .

- Điện thoại: 02943 866212

 - Email: vpbcdgiamngheo@gmail.com.

14
Ngày bắt đầu: 30/03/2023
Ngày kết thúc: 30/04/2023
Lượt xem:260
Trích yếu:

 - Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

.- Các ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 19A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 0294.3867556

15
Ngày bắt đầu: 24/03/2023
Ngày kết thúc: 24/04/2023
Lượt xem:302
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 478A, Mậu Thân, Khóm 3, Phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 0294. 3860.169

16
Ngày bắt đầu: 22/03/2023
Ngày kết thúc: 22/04/2023
Lượt xem:298
Trích yếu:

Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: phòng Tham mưu Công an tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 29, Võ Nguyên Giáp, khóm 6, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: doiphapchepv11tv@gmail.com

- Số điện thoại: 0693.729061

17
Ngày bắt đầu: 09/03/2023
Ngày kết thúc: 09/04/2023
Lượt xem:316
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 478A, Mậu Thân, Khóm 3, Phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 02943.840.280

18
Ngày bắt đầu: 08/03/2023
Ngày kết thúc: 08/04/2023
Lượt xem:294
Trích yếu:

 Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Phòng Quản lý Văn hóa - Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh 

- Địa chỉ: số 7, đường Phan Châu Trinh, phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

- Điện thoại: 0918094784

- Email: leanhdaovh@gmail.com

19
Ngày bắt đầu: 08/03/2023
Ngày kết thúc: 08/04/2023
Lượt xem:306
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: số 3, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

- Điện thoại: 0294.3865.665

- Email: ngansachtravinh@gmail.com   

20
Ngày bắt đầu: 02/03/2023
Ngày kết thúc: 02/04/2023
Lượt xem:312
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh 

- Địa chỉ: số 04, Lê Thánh Tôn, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 0294.3862972

- Email: stp@travinh.gov.vn

21
Ngày bắt đầu: 22/02/2023
Ngày kết thúc: 23/03/2023
Lượt xem:486
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Y tế tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: Số 16A Nguyễn Thái Học, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 02943.867.542

- Email: nvdsyt@travinh.gov.vn

22
Ngày bắt đầu: 21/02/2023
Ngày kết thúc: 21/03/2023
Lượt xem:452
Trích yếu:

 Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: số 3, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

- Điện thoại: 0294.3865.665

- Email: ngansachtravinh@gmail.com   

23
Ngày bắt đầu: 10/02/2023
Ngày kết thúc: 10/03/2023
Lượt xem:372
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: Số 38, đường Nguyễn Thái Học, phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 0294.3862369

 

24
Ngày bắt đầu: 10/02/2023
Ngày kết thúc: 10/03/2023
Lượt xem:365
Trích yếu:

-Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: Số 38, đường Nguyễn Thái Học, phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 0294.3862369

25
Ngày bắt đầu: 08/02/2023
Ngày kết thúc: 15/03/2023
Lượt xem:590
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 8/2 - 15/3/2023

Các ý kến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Trung tâm Tin học - Công báo (Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh)

- Địa chỉ: Số 1, đường 19 tháng 5, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

26
Ngày bắt đầu: 02/02/2023
Ngày kết thúc: 02/03/2023
Lượt xem:348
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 478A, Mậu Thân, Khóm 3, Phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 02943.840485

27
Ngày bắt đầu: 17/01/2023
Ngày kết thúc: 17/02/2023
Lượt xem:423
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: Số 16, đường 19 tháng 5, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 02943.852612

28
Ngày bắt đầu: 09/01/2023
Ngày kết thúc: 09/02/2023
Lượt xem:418
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: số 478A, Mậu Thân, Khóm 3, Phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 02943.840485

29
Ngày bắt đầu: 05/01/2023
Ngày kết thúc: 05/02/2023
Lượt xem:438
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi về: Sở Nông nghiệp và Phát triển nôn thôn 

- Địa chỉ: số 109, đường Phạm Ngũ Lão, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

30
Ngày bắt đầu: 12/12/2022
Ngày kết thúc: 12/01/2023
Lượt xem:508
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 478A, Mậu Thân, Khóm 3, Phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 02943.840485

31
Ngày bắt đầu: 12/12/2022
Ngày kết thúc: 12/01/2023
Lượt xem:534
Trích yếu:

-Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

-Các ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi về: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh.

-Địa chỉ: số 478A, Mậu Thân, Khóm 3, Phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

-Điện thoại: 02943.840485.

32
Ngày bắt đầu: 02/12/2022
Ngày kết thúc: 02/01/2023
Lượt xem:558
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ:  Số 02 Phan Đình Phùng, Phường 2, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 02943 866212

- Email: vpbcdgiamngheo@gmail.com.

33
Ngày bắt đầu: 22/11/2022
Ngày kết thúc: 22/12/2022
Lượt xem:584
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh

 - Địa chỉ: số 14, đường 19 tháng 5, khóm 2, phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

- Hệ thống iOffice

34
Ngày bắt đầu: 14/11/2022
Ngày kết thúc: 14/12/2022
Lượt xem:597
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Y tế  tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 16A, đường Nguyễn Thái Học, phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 0294.3862399

35
Ngày bắt đầu: 14/11/2022
Ngày kết thúc: 14/12/2022
Lượt xem:608
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Địa chỉ: Số 109, đường Phạm Ngũ Lão, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 02943841556

- Email: vanphongdieuphoitv@gmail.com

36
Ngày bắt đầu: 04/11/2022
Ngày kết thúc: 04/12/2022
Lượt xem:644
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh 

- Địa chỉ: số 278, Bạch Đằng, khóm 2, phường 4, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

- Email:banquanlykkt@travinh.gov.vn

-Số điện thoại: 0294 3746681 (gặp Bà Mai Thụy Thùy Trang - Chuyên viên Văn Phòng sẽ tiếp nhận thông tin đóng góp)

37
Ngày bắt đầu: 01/11/2022
Ngày kết thúc: 01/12/2022
Lượt xem:640
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh 

- Địa chỉ: số 14, đường 19 tháng 5, khóm 2, phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

- Email: phongkhaothi@sgdtravinh.edu.vn

- Hệ thống iOffice

38
Ngày bắt đầu: 01/11/2022
Ngày kết thúc: 01/12/2022
Lượt xem:634
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh 

- Địa chỉ: số 7, đường Phan Châu Trinh, phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

- Email: phongqltdtfiravinh@gmail.com.

 

39
Ngày bắt đầu: 24/10/2022
Ngày kết thúc: 24/11/2022
Lượt xem:662
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 3, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: travinhstc@gmail.com 

- Điện thoại: 0294.3863164

40
Ngày bắt đầu: 20/10/2022
Ngày kết thúc: 20/11/2022
Lượt xem:638
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh

- Hộp thư điện tử: trungchanh.dhava@gmail.com

41
Ngày bắt đầu: 19/10/2022
Ngày kết thúc: 19/11/2022
Lượt xem:722
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh 

- Địa chỉ: số 14, đường 19 tháng 5, khóm 2, phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

- Email: phongkhtc@sgdtravinh.edu.vn

42
Ngày bắt đầu: 19/10/2022
Ngày kết thúc: 19/11/2022
Lượt xem:662
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ:  Số 02 Phan Đình Phùng, Phường 2, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 02943 866212

- Email: vpbcdgiamngheo@gmail.com.

43
Ngày bắt đầu: 19/10/2022
Ngày kết thúc: 19/11/2022
Lượt xem:700
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 2 đường Lý Tự Trọng, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 0294 3852594

44
Ngày bắt đầu: 13/10/2022
Ngày kết thúc: 13/11/2022
Lượt xem:714
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến:  30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 16 đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Email: vtphong.sonv@travinh.gov.vn

- Điện thoại: 0294.3853044.

45
Ngày bắt đầu: 11/10/2022
Ngày kết thúc: 11/11/2022
Lượt xem:654
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 06 Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: stttt@travinh.gov.vn

- Điện thoại 0294.3850856.

46
Ngày bắt đầu: 11/10/2022
Ngày kết thúc: 11/11/2022
Lượt xem:726
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 3, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: travinhstc@gmail.com 

- Điện thoại: 0294.3863164

47
Ngày bắt đầu: 11/10/2022
Ngày kết thúc: 11/11/2022
Lượt xem:726
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh 

- Địa chỉ: số 14, đường 19 tháng 5, khóm 2, phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

 - Email: phongkhtc@sgdtravinh.edu.vn

48
Ngày bắt đầu: 05/10/2022
Ngày kết thúc: 05/11/2022
Lượt xem:774
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh 

- Địa chỉ: số 14, đường 19 tháng 5, khóm 2, phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

- Email: phongkhtc@sgdtravinh.edu.vn

49
Ngày bắt đầu: 04/10/2022
Ngày kết thúc: 04/11/2022
Lượt xem:758
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh 

- Địa chỉ: số 14, đường 19 tháng 5, khóm 2, phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

- Email: phongkhtc@sgdtravinh.edu.vn

50
Ngày bắt đầu: 30/09/2022
Ngày kết thúc: 30/10/2022
Lượt xem:718
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 478A đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại:  02943.840.280

Email: stnmt@travinh.gov.vn

123456
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 158
  • Hôm nay: 5409
  • Trong tuần: 170,251
  • Tất cả: 40,969,622

Chung nhan Tin Nhiem Mang