English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
1
Ngày bắt đầu: 12/05/2022
Ngày kết thúc: 12/06/2022
Lượt xem:4
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 89, đường Lê Lợi, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 0294.3866300

2
Ngày bắt đầu: 06/05/2022
Ngày kết thúc: 20/05/2022
Lượt xem:12
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 15 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi địa chỉ mail: congthongtindientutv@gmail.com

3
Ngày bắt đầu: 04/05/2022
Ngày kết thúc: 04/06/2022
Lượt xem:10
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Công thương tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 2 đường Lý Tự Trọng, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 0294 3852594

4
Ngày bắt đầu: 04/05/2022
Ngày kết thúc: 04/06/2022
Lượt xem:8
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 89, đường Lê Lợi, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 0294.3866300

5
Ngày bắt đầu: 28/04/2022
Ngày kết thúc: 28/05/2022
Lượt xem:8
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 06 Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: stttt@travinh.gov.vn

- Điện thoại 0294.3850856.

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1
Ngày bắt đầu: 04/05/2022
Ngày kết thúc: 17/05/2022
Lượt xem:24
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 10 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Hội đồng Thi đua- Khen thưởng (Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh)

- Địa chỉ: 52A, Lê Lợi, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh

2
Ngày bắt đầu: 15/04/2022
Ngày kết thúc: 10/05/2022
Lượt xem:318
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: đến hết ngày 10 tháng 5 năm 2022

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Ủy ban nhân tỉnh Trà Vinh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh)

- Địa chỉ: số 89 Lê Lợi, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

3
Ngày bắt đầu: 13/04/2022
Ngày kết thúc: 13/05/2022
Lượt xem:26
Trích yếu:

 Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh (Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp)

 - Địa chỉ: số 04, Lê Thánh Tôn, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 0294.3866121

- Email: stp@travinh.gov.vn

4
Ngày bắt đầu: 30/03/2022
Ngày kết thúc: 29/04/2022
Lượt xem:24
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 16, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: vtphong.sonv@traVinh.gov.vn

- Số điện thoại: 0294.3853044

5
Ngày bắt đầu: 30/03/2022
Ngày kết thúc: 29/04/2022
Lượt xem:18
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 38, đường Nguyễn Thái Học, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh

 - Điện thoại: 0294.3862.369

6
Ngày bắt đầu: 28/03/2022
Ngày kết thúc: 27/04/2022
Lượt xem:26
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 478A đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại:  02943.840.280

7
Ngày bắt đầu: 22/03/2022
Ngày kết thúc: 21/04/2022
Lượt xem:8
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: phòng Tham mưu Công an tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 29, Võ Nguyên Giáp, khóm 6, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: doiphapchepv11tv@gmail.com

- Số điện thoại: 0693.729061

8
Ngày bắt đầu: 22/03/2022
Ngày kết thúc: 21/04/2022
Lượt xem:16
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 2 Phan Đình Phùng, phường 2, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 02943 866 212

- Email: vpbcdgiamngheo@gmail.com.

9
Ngày bắt đầu: 21/03/2022
Ngày kết thúc: 21/04/2022
Lượt xem:14
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 3, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: travinhstc@gmail.com 

- Điện thoại: 0294.3863164

10
Ngày bắt đầu: 17/03/2022
Ngày kết thúc: 16/04/2022
Lượt xem:18
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh 

- Địa chỉ: số 10, đường 19/5, khóm 2, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 02943.852.455

- Email: bdt@travinh.gov.vn

11
Ngày bắt đầu: 17/03/2022
Ngày kết thúc: 16/04/2022
Lượt xem:20
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y)

- Địa chỉ: Số 109, đường Phạm Ngũ Lão, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

12
Ngày bắt đầu: 15/03/2022
Ngày kết thúc: 15/04/2022
Lượt xem:12
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 478A đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại:  02943.840.280

13
Ngày bắt đầu: 15/03/2022
Ngày kết thúc: 15/04/2022
Lượt xem:10
Trích yếu:

 - Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 16, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Số điện thoại: 02943.852612

14
Ngày bắt đầu: 14/03/2022
Ngày kết thúc: 14/04/2022
Lượt xem:16
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Y tế  tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 16A, đường Nguyễn Thái Học, phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 0294.3862399

 

15
Ngày bắt đầu: 11/03/2022
Ngày kết thúc: 11/04/2022
Lượt xem:10
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 2 Phan Đình Phùng, phường 2, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 0294.3862364 hoặc 0908166466

- Email: sldtbxhtv@gmail.com

16
Ngày bắt đầu: 07/03/2022
Ngày kết thúc: 06/04/2022
Lượt xem:14
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 3, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: vanphongtravinh@gmail.com.

- Điện thoại: 0294.3862.457 

17
Ngày bắt đầu: 02/03/2022
Ngày kết thúc: 02/04/2022
Lượt xem:24
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 478A đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại:  02943.840.280

18
Ngày bắt đầu: 02/03/2022
Ngày kết thúc: 02/04/2022
Lượt xem:16
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh 

- Hệ thống iOffice

- Địa chỉ: số 14, đường 19 tháng 5, khóm 2, phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

- Email: phongkhtc@sgdtravinh.edu.vn

19
Ngày bắt đầu: 28/02/2022
Ngày kết thúc: 30/03/2022
Lượt xem:14
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 478A đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại:  02943.840.280

20
Ngày bắt đầu: 24/02/2022
Ngày kết thúc: 26/03/2022
Lượt xem:20
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh 

- Hệ thống iOffice

- Địa chỉ: số 14, đường 19 tháng 5, khóm 2, phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

- Email: phongkhtc@sgdtravinh.edu.vn

21
Ngày bắt đầu: 24/02/2022
Ngày kết thúc: 26/03/2022
Lượt xem:18
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh 

- Địa chỉ: số 10, đường 19/5, khóm 2, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 02943.865.196

- Email: bdt@travinh.gov.vn

22
Ngày bắt đầu: 23/02/2022
Ngày kết thúc: 25/03/2022
Lượt xem:12
Trích yếu:

 Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 38, đường Nguyễn Thái Học, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh 

- Email: skhcn-travinh@chinhphu.vn 

- Điện thoại: 0294.3862.369

23
Ngày bắt đầu: 22/02/2022
Ngày kết thúc: 24/03/2022
Lượt xem:26
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Công thương tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 2 đường Lý Tự Trọng, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 0294 3852594

24
Ngày bắt đầu: 22/02/2022
Ngày kết thúc: 24/03/2022
Lượt xem:24
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 478A đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại:  0294. 3860.979

25
Ngày bắt đầu: 21/02/2022
Ngày kết thúc: 23/03/2022
Lượt xem:18
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 3, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: travinhstc@gmail.com 

- Điện thoại: 0294.3863164

26
Ngày bắt đầu: 21/02/2022
Ngày kết thúc: 23/03/2022
Lượt xem:27
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Văn phòng Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh 

- Địa chỉ: số 10, đường 19/5, khóm 2, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 02943.852478

27
Ngày bắt đầu: 16/02/2022
Ngày kết thúc: 18/03/2022
Lượt xem:22
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 14, đường 19 tháng 5, khóm 2, phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

- Email: phongkhtc@sgdtravinh.edu.vn

28
Ngày bắt đầu: 26/01/2022
Ngày kết thúc: 08/02/2022
Lượt xem:32
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 10 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Hội đồng Thi đua- Khen thưởng (Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 52A, Lê Lợi, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh

29
Ngày bắt đầu: 25/01/2022
Ngày kết thúc: 25/02/2022
Lượt xem:34
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 4, đường Lê Thánh Tôn, P2, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

- Email: stp@travinh.gov.vn

- Điện thoại: 0294.3862972

30
Ngày bắt đầu: 24/01/2022
Ngày kết thúc: 24/02/2022
Lượt xem:20
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh

- Email: phongqlnsxdtv@gmail.com

31
Ngày bắt đầu: 19/01/2022
Ngày kết thúc: 19/02/2022
Lượt xem:28
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

- Email: xuctiendaututv@gmail.com

- Điện thoại: 0294.3753.839

32
Ngày bắt đầu: 11/01/2022
Ngày kết thúc: 11/02/2022
Lượt xem:38
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 109 Phạm Ngũ Lão, Phường 1, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

- Email: snnptnt@travinh.gov.vn

- Điện thoại: 0294.3840.301

33
Ngày bắt đầu: 10/12/2021
Ngày kết thúc: 10/01/2022
Lượt xem:26
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh 

- Địa chỉ: Số 7, đường Phan Châu Trinh, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ thư điện tử: sovanhoa95@gmail.com

34
Ngày bắt đầu: 29/11/2021
Ngày kết thúc: 29/12/2021
Lượt xem:42
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh

 - Địa chỉ: số 14, đường 19/5, khóm 2, phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

35
Ngày bắt đầu: 15/11/2021
Ngày kết thúc: 15/12/2021
Lượt xem:32
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 478A đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại:  02943.840485

36
Ngày bắt đầu: 10/11/2021
Ngày kết thúc: 10/12/2021
Lượt xem:54
Trích yếu:

 - Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 52A, đường Lê Lợi, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Số điện thoại: 02943.852612

37
Ngày bắt đầu: 10/11/2021
Ngày kết thúc: 10/12/2021
Lượt xem:50
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 478A đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại:  0294. 3840169

38
Ngày bắt đầu: 10/11/2021
Ngày kết thúc: 24/11/2021
Lượt xem:68
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 10 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Hội đồng Thi đua- Khen thưởng (Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 52A, Lê Lợi, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh

39
Ngày bắt đầu: 04/11/2021
Ngày kết thúc: 04/12/2021
Lượt xem:36
Trích yếu:

Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Công thương tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 2 đường Lý Tự Trọng, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 0294 3852594

40
Ngày bắt đầu: 03/11/2021
Ngày kết thúc: 08/11/2021
Lượt xem:48
Trích yếu:

Thời gian lấy ý kiến: 05 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 109, Phạm Ngũ Lão, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

41
Ngày bắt đầu: 01/11/2021
Ngày kết thúc: 01/12/2021
Lượt xem:40
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải 

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về địa chỉ hộp thư điện tử: hatinhsvhttdl@gmail.com.vn

42
Ngày bắt đầu: 22/10/2021
Ngày kết thúc: 22/11/2021
Lượt xem:50
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 226, đường Trần Phú, phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: glhdxd.soxd@travinh.gov.vn

43
Ngày bắt đầu: 15/10/2021
Ngày kết thúc: 15/11/2021
Lượt xem:46
Trích yếu:

Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 3, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: travinhstc@gmail.com 

- Điện thoại: 0294.3863164

44
Ngày bắt đầu: 12/10/2021
Ngày kết thúc: 12/11/2021
Lượt xem:46
Trích yếu:

Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Công thương tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 2 đường Lý Tự Trọng, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 0294 3852594

45
Ngày bắt đầu: 04/10/2021
Ngày kết thúc: 04/11/2021
Lượt xem:66
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 3, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: travinhstc@gmail.com 

- Điện thoại: 0294.3863164

46
Ngày bắt đầu: 24/09/2021
Ngày kết thúc: 24/10/2021
Lượt xem:52
Trích yếu:

Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 478A đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại:  0294. 3860.979

47
Ngày bắt đầu: 18/09/2021
Ngày kết thúc: 18/10/2021
Lượt xem:52
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 

- Địa chỉ: Số 83, Nguyễn Chí Thanh , Đống Đa, Hà Nội ( ông Phan Thanh Tuyên - Phó Cục trưởng Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo 

- Điện thoại:0903402173 hoặc 3774 1862)

48
Ngày bắt đầu: 15/09/2021
Ngày kết thúc: 15/10/2021
Lượt xem:90
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 3, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: ngansachtravinh@gmail.com

- Điện thoại: 0294.3865.665

49
Ngày bắt đầu: 15/09/2021
Ngày kết thúc: 15/10/2021
Lượt xem:76
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 38, đường Nguyễn Thái Học, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh 

- Email: skhcn-travinh@chinhphu.vn 

- Điện thoại: 0294.3862.369

50
Ngày bắt đầu: 08/09/2021
Ngày kết thúc: 08/10/2021
Lượt xem:78
Trích yếu:

Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 478A đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 0294 3840 280

12345
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 25517
  • Trong tuần: 371,796
  • Tất cả: 27,542,821

Chung nhan Tin Nhiem Mang