TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2064/QĐ-UBND 29/12/2023 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Cầu Kè
Lượt xem: 85
Tải về 0
2063/QĐ-UBND 29/12/2023 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Châu Thành
Lượt xem: 101
Tải về 1
2062/QĐ-UBND 29/12/2023 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Tiểu Cần
Lượt xem: 101
Tải về 1
2061/QĐ-UBND 29/12/2023 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Duyên Hải
Lượt xem: 103
Tải về 0
2060/QĐ-UBND 29/12/2023 Quyết ddingj về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Trà Cú
Lượt xem: 83
Tải về 2
2059/QĐ-UBND 29/12/2023 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Càng Long
Lượt xem: 76
Tải về 1
2058/QĐ-UBND 29/12/2023 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Cầu Ngang
Lượt xem: 80
Tải về 0
322/BC-UBND 21/11/2023 Báo cáo về việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Trà Vinh năm 2023
Lượt xem: 351
Tải về 2
68/QĐ-UBND 16/01/2023 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Duyên Hải
Lượt xem: 269
Tải về 0