TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
95/QĐ-UBND 23/01/2024 Quyết định phế duyệt kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Trà Vinh năm 2024
Lượt xem: 157
Tải về 12
1996/QĐ-UBND 25/12/2023 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Trà Vinh (mở rộng), tỉnh Trà Vinh đến năm 2030
Lượt xem: 254
Tải về 8
1931/QĐ-UBND 15/12/2023 Quyết định về việc phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 248
Tải về 7
1930/QĐ-UBND 15/12/2023 Quyết định về việc phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 243
Tải về 0
1929/QĐ-UBND 15/12/2023 Quyết định về việc phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 202
Tải về 0
1499/QĐ-UBND 04/10/2023 Quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung thành phố Trà Vinh (mở rộng), tỉnh Trà Vinh đến năm 2045
Lượt xem: 457
Tải về 1
1183/QĐ-UBND 04/08/2023 Quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040
Lượt xem: 345
Tải về 0
1183/QĐ-UBND 04/08/2023 Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040
Lượt xem: 521
Tải về 0