TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 142
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
193/BC-UBND 05/07/2024 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 6, 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024
Lượt xem: 36
Tải về 12
187/BC-UBND 02/07/2024 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024
Lượt xem: 25
Tải về 15
158/BC-UBND 07/06/2024 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và một số công tác trọng tâm tháng 6/2024
Lượt xem: 149
Tải về 22
114/BC-UBND 06/05/2024 Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 4 và một số công tác trọng tâm tháng 5/2024
Lượt xem: 196
Tải về 32
89/BC-UBND 04/04/2024 Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I, một số công tác trọng tâm quý II/2024
Lượt xem: 248
Tải về 58
43/BC-UBND 27/02/2024 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và một số công tác trọng tâm tháng 3/2024
Lượt xem: 239
Tải về 28
23/BC-UBND 29/01/2024 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và một số công tác trọng tâm tháng 02/2024
Lượt xem: 262
Tải về 15
07/BC-UBND 11/01/2024 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 12/2023 và một số công tác trọng tâm tháng 01/2024
Lượt xem: 419
Tải về 56
850/BC-CTK 25/12/2023 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2023
Lượt xem: 144
Tải về 28
357/BC-UBND 13/12/2023 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch năm 2024
Lượt xem: 559
Tải về 164
345/BC-UBND 07/12/2023 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và một số công tác trọng tâm tháng 12/2023
Lượt xem: 486
Tải về 16
309/BC-UBND 10/11/2023 Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 10, một số công tác trọng tâm tháng 11 năm 2023
Lượt xem: 475
Tải về 1
276/BC-UBND 04/10/2023 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV/2023
Lượt xem: 523
Tải về 2
244/BC-UBND 05/09/2023 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, một số công tác trọng tâm tháng 9 năm 2023
Lượt xem: 465
Tải về 0
210//BC-UBND 02/08/2023 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, một số công tác trọng tâm tháng 8 năm 2023
Lượt xem: 490
Tải về 1
189/BC-UBND 17/07/2023 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 498
Tải về 5
170/BC-UBND 29/06/2023 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 472
Tải về 3
142/BC-UBND 09/06/2023 Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 5, một số công tác trọng tâm tháng 6 năm 2023
Lượt xem: 460
Tải về 1
110/BC-UBND 10/05/2023 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, một số công tác trọng tâm tháng 5 năm 2023
Lượt xem: 533
Tải về 0
83/BC-UBND 10/03/2023 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I, một số công tác trọng tâm quý II/2023
Lượt xem: 517
Tải về 2
12345678