TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
102/BC-VP 04/10/2022 Báo cáo tuần từ ngày 23/9/2022 đến ngày 29/9/2022
Lượt xem: 310
Tải về 0
22/BC-VP 27/09/2022 Báo cáo tuần từ ngày 16/9/2022 đến ngày 22/9/2022
Lượt xem: 325
Tải về 0
69/BC-VP 05/07/2022 Báo cáo tuần từ ngày 24/6/2022 đến ngày 30/6/2022
Lượt xem: 457
Tải về 2
39/BC-UBND 10/03/2020 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và một số công tác trọng tâm tháng 3/2020 (Từ ngày 15/01/2020 đến ngày 14/02/2020)
Lượt xem: 237
Tải về 0
341/BC-UBND 17/12/2018 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11, một số công tác trọng tâm tháng 12/2018 (Từ ngày 16/10/2018 đến ngày 15/11/2018)
Lượt xem: 206
Tải về 0
4625/UBND-KT 13/12/2018 Thực hiện Quyết định số 1671/QĐ-TTG ngày 30/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 224
Tải về 1
4409/UBND-TH 30/11/2017 Thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Lượt xem: 224
Tải về 0
116/BC-VP 27/11/2017 Tuần từ ngày 17/11/2017 đến ngày 23/11/2017
Lượt xem: 269
Tải về 0
4327/UBND-TH 23/11/2017 Thực hiện Thông báo số 429/TB-VP của Văn phòng HĐND tỉnh
Lượt xem: 230
Tải về 0
62/BC-UBND 28/03/2017 Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ
Lượt xem: 205
Tải về 23