TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 628
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
28/QĐ-BCĐ 04/04/2024 Quyết định Về việc thành lập Ban Tổ chức chuỗi sự kiện Ngày hội khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2024
Lượt xem: 34
Tải về 3
538/QĐ-UBND 03/04/2024 Quyết định Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 33
Tải về 1
537/QĐ-UBND 03/04/2024 Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 32
Tải về 0
06/QĐ-HĐND 01/04/2024 Quyết định Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành
Lượt xem: 35
Tải về 1
489/QĐ-UBND 28/03/2024 Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư
Lượt xem: 82
Tải về 15
474/QĐ-UBND 27/03/2024 Quyết định Về việc công nhận Trường Tiểu học Đa Lộc A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia
Lượt xem: 29
Tải về 0
473/QĐ-UBND 27/03/2024 Quyết định Về việc công nhận Trường Tiểu học Hưng Mỹ A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia
Lượt xem: 30
Tải về 0
437/QĐ-UBND 26/03/2024 Quyết định Phê duyệt dự án Xây dựng Quảng trường và Bia chiến thắng
Lượt xem: 25
Tải về 6
438/QĐ-UBND 26/03/2024 Quyết định Công bố Danh mục quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ theo quy định tại Điều 38 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ
Lượt xem: 30
Tải về 3
424/QĐ-UBND 26/03/2024 Quyết định Phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
Lượt xem: 30
Tải về 2
465/QĐ-UBND 26/03/2024 Quyết định Ban hành Bộ đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với lĩnh vực dịch vụ phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ (bao gồm thông tin khoa học và công nghệ) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 36
Tải về 1
421/QĐ-UBND 25/03/2024 Quyết định Về việc điều chỉnh danh mục công trình duy tu, bảo dưỡng và khắc phục sạt lở công trình đê điều trên địa bàn tỉnh năm 2024
Lượt xem: 29
Tải về 3
403/QĐ-UBND 22/03/2024 Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư
Lượt xem: 63
Tải về 13
399/QĐ-UBND 21/03/2024 Quyết định chấp thuận nhà đầu tư
Lượt xem: 56
Tải về 10
347/QĐ-UBND 18/03/2024 Về việc công nhận sáng kiến có hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác thi đua, khen thưởng (từ cấp tỉnh trở lên) năm 2023
Lượt xem: 37
Tải về 3
365/QĐ-UBND 18/03/2024 Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư
Lượt xem: 70
Tải về 28
333/QĐ-UBND 13/03/2024 Quyết định Về việc thanh lý tài sản công
Lượt xem: 44
Tải về 7
326/QĐ-UBND 12/03/2024 Quyết định Về việc thanh lý tài sản công
Lượt xem: 43
Tải về 4
296/QĐ-UBND 08/03/2024 Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư
Lượt xem: 53
Tải về 12
289/QĐ-UBND 07/03/2024 Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư
Lượt xem: 59
Tải về 9
12345678910...