TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 65
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
75/KH-UBND 31/10/2022 Truyền thông nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 212
Tải về 3
47/KH-STTTT-BCVTCNTT 31/08/2022 Cải thiện, nâng cao Chỉ số Tính minh bạch năm 2022 và những năm tiếp theo
Lượt xem: 351
Tải về 1
01/KH-UBND 05/01/2022 Triển khai các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa giai đoạn sai dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 186
Tải về 2
24/KH-UBND 21/05/2020 Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 191
Tải về 2
40/KH-BCĐ 07/04/2020 Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Trà Vinh năm 2020
Lượt xem: 132
Tải về 2
19/KH-UBND 06/04/2020 Thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020
Lượt xem: 118
Tải về 0
01/KH-KVHXH 24/03/2020 Tổ chức và phát động phong trào thi đua năm 2020
Lượt xem: 365
Tải về 1
47/KH-BCĐ-CAT 18/03/2020 Tổng kết thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020
Lượt xem: 2514
Tải về 0
46/KH-BCĐ-CAT 18/03/2020 Tổng kết thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020
Lượt xem: 3359
Tải về 0
16/KH-UBND 10/03/2020 Tổ chức tiếp nhận, cách ly công dân Việt Nam từ Trung Quốc, Hàn Quốc và các quốc gia khác có dịch về Trà Vinh
Lượt xem: 100
Tải về 12
15/KH-BCĐ 03/03/2020 Tổ chức các hoạt động “Tết Quân - Dân” năm 2021
Lượt xem: 140
Tải về 0
12/KH-UBND 10/02/2020 Thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Trà Vinh năm 2020
Lượt xem: 97
Tải về 0
11/KH-UBND 07/02/2020 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 95
Tải về 0
13/KH-BATGT 07/02/2020 Năm an toàn giao thông 2020
Lượt xem: 96
Tải về 0
12/KH-BCĐ 07/02/2020 Phòng, chống tội phạm; vi phạm pháp luật và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020
Lượt xem: 98
Tải về 0
10/KH-UBND 06/02/2020 Kế hoạch số: 10/KH-UBND thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 106
Tải về 0
09/KH-UBND 04/02/2020 Kế hoạch số: 09/KH-UBND công tác văn thư, lưu trữ năm 2020
Lượt xem: 139
Tải về 0
08/KH-UBND 04/02/2020 Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Trà Vinh năm 2020
Lượt xem: 98
Tải về 8
02/KH-UBND 13/01/2020 Kiểm tra công vụ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 107
Tải về 1
87/KH-UBND 31/12/2019 Kế hoạch Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020 - 2022 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 112
Tải về 0
1234