TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 3342
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3597/UBND-CNXD 19/07/2024 V/v tăng cường kiểm tra, xử lý xe tự chế tham gia giao thông đường bộ
Lượt xem: 8
Tải về 2
3591/UBND-NN 19/07/2024 V/v điều chuyển cơ sở nhà, đất của Ủy ban nhân dân xã Long Toàn (cũ)
Lượt xem: 8
Tải về 1
3590/UBND-NN 19/07/2024 V/v xử lý nội dung Báo cáo số 761/BC-SNN của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 7
Tải về 2
3589/UBND-NN 19/07/2024 V/v lập Thiết kế kỹ thuật - dự toán Đo đạc bản đồ địa chính khu vực cồn mới nổi ven sông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 7
Tải về 0
3595/UBND-CNXD 19/07/2024 V/v thực hiện Công văn số 2821/BTTTT-CĐSQG ngày 17/7/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Lượt xem: 9
Tải về 0
3585/UBND-NN 19/07/2024 V/v ủy quyền thu hồi đất thực hiện dự án Đầu tư khu tái định cư các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 14
Tải về 2
3584/UBND-KGVX 19/07/2024 V/v cung cấp thông tin về nhu cầu thu hút hợp tác, đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 8
Tải về 0
3587/UBND-THNV 19/07/2024 V/v tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 7 và 7 tháng năm 2024
Lượt xem: 10
Tải về 1
3575/UBND-NN 18/07/2024 V/v soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết thi hành các nội dung được giao trong Luật Đất đai năm 2024 theo trình tự thủ tục rút gọn
Lượt xem: 11
Tải về 1
3574/UBND-NN 18/07/2024 V/v kiểm tra, rà soát, có ý kiến về báo cáo, đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường không truy thu tiền thuê đất
Lượt xem: 16
Tải về 0
3572/UBND-NN 18/07/2024 V/v chủ trương điều chỉnh quy mô Dự án Trồng rừng phòng hộ tại tỉnh Trà Vinh (theo Chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững của Chính phủ)
Lượt xem: 9
Tải về 1
3573/UBND-NN 18/07/2024 V/v có văn bản phối hợp, đề nghị, đôn đốc các ngành, địa phương thực hiện các nội dung liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất công
Lượt xem: 10
Tải về 0
3552/UBND-CNXD 18/07/2024 V/v ủy quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Lượt xem: 11
Tải về 1
3571/UBND-NN 18/07/2024 V/v thực hiện Công văn số 640/VPĐP-OCDL của Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương
Lượt xem: 13
Tải về 3
3570/UBND-NN 18/07/2024 V/v thực hiện Công văn số 4979/BNN-LN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 16
Tải về 0
3566/UBND-NN 18/07/2024 V/v xử lý nội dung Báo cáo số 757/BC-SNN ngày 16/7/2024 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
Lượt xem: 10
Tải về 0
3567/UBND-NN 18/07/2024 V/v xây dựng tuyến đường dẫn và đặt tuyến đường ống thu gom nước thải dọc tuyến đường dẫn trong hành lang bảo vệ cống Bà Thao và kênh Bàng Đa
Lượt xem: 10
Tải về 0
3569/UBND-NN 18/07/2024 V/v triển khai thực hiện các quy định pháp luật về tài nguyên nước liên quan đến lĩnh vực thủy lợi
Lượt xem: 11
Tải về 0
3568/UBND-NN 18/07/2024 V/v xây dựng Kế hoạch thực hiện điều tra rừng trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 14
Tải về 0
3562/UBND-THNV 18/07/2024 V/v thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp báo tuần
Lượt xem: 13
Tải về 3
12345678910...