TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 37
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
04/CT-UBND 01/04/2024 Chỉ thị Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 31
Tải về 0
02/CT-UBND 11/03/2024 Chỉ thị Về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 42
Tải về 7
01/CT-UBND 07/03/2024 Về thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024
Lượt xem: 43
Tải về 4
08/CT-UBND 20/11/2023 Chỉ thị Về việc tăng cường ngăn chặn tình trạng tàu cá và ngư dân của tỉnh vi phạm các quy định của pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; quản lý các phương tiện hoạt động trên biển
Lượt xem: 200
Tải về 1
07/CT-UBND 29/08/2023 Chỉ thị Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 224
Tải về 2
06/CT-UBND 11/07/2023 Chỉ thị Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
Lượt xem: 201
Tải về 4
05/CT-UBND 08/06/2023 Chỉ thị Về tăng cường công tác phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 159
Tải về 0
04/CT-UBND 28/04/2023 Chỉ thị Về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 191
Tải về 0
03/CT-UBND 31/03/2023 Chỉ thị về việc triển khai thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 157
Tải về 0
02/CT-UBND 24/03/2023 Triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 199
Tải về 0
01/CT-UBND 21/03/2023 Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 195
Tải về 0
04/CT-TTg 17/05/2022 Chỉ thị Về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam
Lượt xem: 3201
Tải về 0
02/CT-UBND 29/01/2021 Công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021
Lượt xem: 178
Tải về 0
36/CT-TTg 11/09/2020 Chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô 2020-2021 ở Đồng bằng sông Cửu Long
Lượt xem: 324
Tải về 0
34/CT-TTg 28/08/2020 Tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục
Lượt xem: 290
Tải về 0
24/CT-TTg 28/05/2020 Đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới
Lượt xem: 243
Tải về 1
02/CT-UBND 23/03/2020 Thực hiện cuộc Điều tra doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 188
Tải về 0
01/CT-UBND 21/02/2020 Công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020
Lượt xem: 223
Tải về 0
33/CT-TTg 19/12/2019 Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
Lượt xem: 222
Tải về 0
06/CT-UBND 22/10/2019 Chỉ thị số: 06/CT-UBND về việc Triển khai thực hiện các biện pháp giảm thiểu rác thải nhựa trong sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 241
Tải về 0
12