TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 115
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
11/KH-HĐND 04/07/2024 Kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 23
Tải về 4
37/NQ-HĐND 29/06/2024 Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 15 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X
Lượt xem: 11
Tải về 0
36/NQ-HĐND 29/06/2024 Nghị quyết kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa X và các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước
Lượt xem: 10
Tải về 0
35/NQ-HĐND 29/06/2024 Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021 - 2024"
Lượt xem: 10
Tải về 0
34/NQ-HĐND 29/06/2024 Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh năm 2025
Lượt xem: 16
Tải về 0
33/NQ-HĐND 29/06/2024 Nghị quyết kết quả giám sát công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững giai đoạn 2021 - 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 9
Tải về 0
32/NQ-HĐND 29/06/2024 Nghị quyết phê duyệt kinh phí hỗ trợ nghỉ việc, dôi dư đối với lực lượng bảo vệ dân phố, Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng sau khi kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 10
Tải về 0
31/NQ-HĐND 29/06/2024 Nghị quyết đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 9
Tải về 0
30/NQ-HĐND 29/06/2024 Nghị quyết đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 10
Tải về 1
29/NQ-HĐND 29/06/2024 Nghị quyết phê duyệt kế hoạch, phương án hỗ trợ, phương án kiểm tra việc hỗ trợ và sử dụng kinh phí cho các cơ sở giáo dục mầm non độc lập, dân lập tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2023 - 2024
Lượt xem: 12
Tải về 0
28/NQ-HĐND 29/06/2024 Nghị quyết về việc thông qua các quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn của một số xã trên địa bàn huyện Càng Long, Châu Thành và Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 12
Tải về 0
27/NQ-HĐND 29/06/2024 Nghị quyết về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đạt tiêu chí đô thị loại IV
Lượt xem: 9
Tải về 1
26/NQ-HĐND 29/06/2024 Nghị quyết về việc thông qua thay đổi quy mô dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Căn cứ Tỉnh ủy Trà Vinh trong Kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 12
Tải về 1
25/NQ-HĐND 29/06/2024 Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Danh mục công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023
Lượt xem: 18
Tải về 5
24/NQ-HĐND 29/06/2024 Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023
Lượt xem: 21
Tải về 3
23/NQ-HĐND 29/06/2024 Nghị quyết về việc bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu và điều chỉnh dự toán ngân sách tỉnh năm 2024
Lượt xem: 12
Tải về 4
22/NQ-HĐND 29/06/2024 Nghị quyết thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025
Lượt xem: 12
Tải về 4
21/NQ-HĐND 29/06/2024 Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2024 (đợt 3)
Lượt xem: 13
Tải về 2
20/NQ-HĐND 29/06/2024 Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 6)
Lượt xem: 14
Tải về 5
17/NQ-HĐND 12/04/2024 Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh Danh mục công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023
Lượt xem: 85
Tải về 2
123456