TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 40
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1007/UBND-KGVX 06/03/2024 V/v tiếp nhận và tổ chức hỗ trợ gạo cho học sinh
Lượt xem: 48
Tải về 5
308/UBND-NN 19/01/2024 V/v thực hiện Công văn số 515/BNN-TS của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 94
Tải về 0
164/NQ-CP 04/10/2023 Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
Lượt xem: 283
Tải về 0
4382/UBND-THNV 29/09/2023 v/v thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp báo tuần
Lượt xem: 303
Tải về 1
149/NQ-CP 21/09/2023 Nghị quyết Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
Lượt xem: 271
Tải về 0
144/NQ-CP 10/09/2023 Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2023
Lượt xem: 292
Tải về 0
124/NQ-CP 07/08/2023 Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2023
Lượt xem: 309
Tải về 0
93/NQ-CP 05/07/2023 Nghị quyết Về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023 - 2030
Lượt xem: 303
Tải về 0
07/NQ-CP 30/01/2023 Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Lượt xem: 298
Tải về 0
91/2022/NĐ-CP 30/10/2022 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
Lượt xem: 418
Tải về 0
1955/QĐ-UBND 05/10/2022 Ban hành Chương trình "Công bố tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh Trà Vinh phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước"
Lượt xem: 273
Tải về 0
1511/QĐ-UBND 29/07/2022 Phê duyệt Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 313
Tải về 0
41/2022/NĐ-CP 20/06/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Lượt xem: 375
Tải về 0
34/2022/NĐ-CP 28/05/2022 Về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022
Lượt xem: 284
Tải về 0
4654/UBND-KT 30/09/2021 Thực hiện Công văn số 3314/BTP-PBGDPL ngày 24/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Lượt xem: 301
Tải về 0
3769/UBND-CNXD 30/08/2021 Thực hiện Thông báo số 324/TB-BGTVT ngày 26/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải
Lượt xem: 281
Tải về 11
3031/UBND-KGVX 28/07/2021 Đưa người dân Trà Vinh đang sinh sống, làm việc, học tập tại Thành Phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương trở về tỉnh.
Lượt xem: 256
Tải về 16
2824/UBND-KGVX 18/07/2021 Phổ biến Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 270
Tải về 0
2649/UBND-KGVX 08/07/2021 Kiểm soát chặt chẽ người từ các tỉnh, thành phố về tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 269
Tải về 1
2555/UBND-NN 02/07/2021 Góp ý dự án Hoàn thiện Hệ thống thủy lợi Nam Măng Thít tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh
Lượt xem: 266
Tải về 0
12