Mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2024 – 2025
Lượt xem: 1808
0:00 / 0:00

Kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh Trà Vinh khóa X đã thông qua Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐND ngày 29/6/2024 quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2024 – 2025.

anh tin bai

Cụ thể, với cả 3 cấp học mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thu 32.000 đồng/tháng/học sinh với vùng nông thôn (các xã); 64.000 đồng/tháng/học sinh với vùng thành thị (các phường, thị trấn) và 32.000 đồng/tháng/học sinh với vùng dân tộc thiểu số theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Cơ chế thu, quản lý, sử dụng học phí và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí, phương thức chi trả thực hiện theo Chương III và Chương IV Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 9/7/2024.

Phương An