Giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2024
Lượt xem: 1610

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 72/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) theo Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29/6/2024 của Quốc hội. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/7 đến đến hết ngày 31/12/2024.

anh tin bai

Các loại hàng hóa được giảm thuế VAT

Theo Nghị định, sẽ giảm 2% thuế VAT từ 10% xuống còn 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất; sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin.

Việc giảm thuế VAT cho từng loại hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế VAT. Mặt hàng than thuộc danh mục quy định, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế VAT.

Cơ sở kinh doanh tính thuế VAT theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế VAT 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định. Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế VAT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế VAT  khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế VAT theo quy định.

Quốc Bình