Trả lời câu hỏi công dân (Kiên Tho) về việc hưởng tiền phụ trội đối với giáo viên
Lượt xem: 716

Nội dung câu hỏi:

Em tên là Kiên Tho hiện tại là giáo viên đang giảng dạy trên địa bàn tỉnh. Theo như quy định tại khoản 4 Điều 8 Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT ngày 3 tháng 6 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông có nêu “Giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện (nếu các công tác này chưa có cán bộ chuyên trách) được tính giảm từ 2 - 3 tiết/tuần tùy khối lượng công việc và do Hiệu trưởng quyết định”.

Vậy số tiết được giảm trừ này (đặc biệt là kiêm nhiệm công tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường) có được tính vào tiền phụ trội hay không? Nếu giáo viên này đã giảng dạy đủ định mức các tiết lý thuyết và thực hành theo quy định 23 tiết đối với cấp bậc tiểu học và 19 tiết đối với cấp bậc Trung học cơ sở và 17 tiết đối với cấp bậc Trung học phổ thông. Nếu được tính vào tiền phụ trội thì hồ sơ cần để xét duyệt chế độ là gì?

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Xem chi tiết tại đây

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
1 2 3 4 5  ...