Trà Vinh triển khai Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên
Lượt xem: 1221
0:00 / 0:00

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Triển khai Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên (TTN) trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

anh tin bai

Buổi tuyên truyền phòng chống ma túy cho thanh, thiếu niên tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp dạy nghề thành phố Trà Vinh

(Nguồn:Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh)

Kế hoạch đặt ra các mục tiêu kiềm chế tỷ lệ gia tăng; tiến tới giảm số lượng thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy so với năm trước. Bảo đảm quản lý chặt chẽ số thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy, sau cai nghiện ma túy theo quy định.

Đến năm 2025, có trên 80% và đến năm 2030 có trên 90% thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy có hồ sơ quản lý  được tư vấn, khám sàng lọc, đánh giá, được giáo dục thay đổi hành vi, điều trị, cai nghiện ma túy thích hợp và thanh, thiếu niên sau cai nghiện ma túy, thanh, thiếu niên chấp hành xong án phạt tù về tội phạm ma túy được hỗ trợ dạy nghề, việc làm và các hoạt động hỗ trợ hòa nhập cộng đồng theo quy định pháp luật.

Hằng năm làm giảm số vụ thanh, thiếu niên phạm tội về ma túy so với năm trước; các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy liên quan đến thanh, thiếu niên (nếu có) được phát hiện, đấu tranh, triệt xóa kịp thời và không để tái hình thành; trên 90% số vụ phạm tội về ma túy liên quan đến thanh, thiếu niên được giải quyết, xét xử đúng theo quy định.

Cùng với đó, hằng năm, tổ chức Đoàn các cấp phát động phong trào thanh, thiếu niên hưởng ứng, tham gia các hoạt động phòng, chống ma túy. Các tổ chức Đoàn ở cấp xã, phường, thị trấn xây dựng mô hình về phòng, chống ma túy, trong đó mỗi năm giúp đỡ, hỗ trợ để cảm hóa ít nhất 1 thanh, thiếu niên sau cai nghiện ma túy hoặc thanh, thiếu niên chấp hành xong án phạt tù về tội phạm ma túy tái hòa nhập cộng đồng, có việc làm ổn định.

Ít nhất 70% cơ sở giáo dục bậc trung học cơ sở trở lên tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về phòng, chống ma túy cho cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên. Đến năm 2025, có trên 80% và đến năm 2030 đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, giảng viên được tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống ma túy để có đủ năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên.

Để triển khai hiệu quả các mục tiêu trên, nhiều nhóm nhiệm vụ giải pháp được đề ra như: tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên. Trên cơ sở thực tiễn công tác phòng, chống ma túy tại địa phương, đề xuất sửa đổi, bổ sung các hệ thống chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên sát với thực tế trong từng thời điểm.

Thêm vào đó, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên. Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy; điều trị nghiện ma túy; quản lý chặt chẽ THANH, THIẾU NIÊN sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy và quản lý, hỗ trợ thanh, thiếu niên sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng. Đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy nhằm ngăn chặn ma túy tác động đến thanh, thiếu niên.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức triển khai các chương trình, mục tiêu công tác liên quan đến công tác phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên. Các sở, ngành, địa phương phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch hiệu quả.

Ngân Linh

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image