Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 4204
0:00 / 0:00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng vừa ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 11/3/2024 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

anh tin bai

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh lập biên bản một trường hợp vi phạm nồng độ cồn (ảnh: Đạt Nhân)

Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua các sở, ban ngành tỉnh, chính quyền địa phương các cấp đã chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các giải pháp bảo đảm trật, an toàn giao thông (ATGT). Tuy nhiên, trong năm 2023, tình hình trật tự, ATGT vẫn còn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông vẫn còn tăng về số người bị thương. Trong năm, đã xảy ra 119, làm chết 104 người, bị thương 57 người (tăng 17 người so với cùng kỳ), thiệt hại tài sản khoảng 330 triệu đồng.

Nguyên nhân chủ yếu do công tác thực thi pháp luật về trật tự ATGT ở một số đơn vị địa phương vẫn còn hạn chế và sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ quan, lực lượng còn chưa chặt chẽ. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT chưa triển khai thường xuyên, thiếu sáng tạo. Công tác kiểm tra, giám sát còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh, các địa phương thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, quyết định, công văn về việc bảo đảm trật tự, ATGT. Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về ATGT và yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang phải chấp hành nghiêm các quy định “ đã uống rượu bia, không điều khiển phương tiện giao thông”…

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự, ATGT và các vụ tai nạn giao thông (TNGT). Xây dựng, hoàn thiện các phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc và không để ùn tắc giao thông kéo dài. Kịp thời phát hiện, kiến nghị, khắc phục những “điểm đen”, điểm tiềm ẩn, bất cập trong tổ chức giao thông. Phối hợp với các cơ quan để đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án “Đầu tư, lắp đặt camera giám sát, chỉ huy, điều hành giao thông phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự và xử lý vi phạm giao thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”.

Sở Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 20/2/2023 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Kiểm tra, rà soát, chỉ đạo, khắc phục hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền khắc phục các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn, bất cập nhằm chủ động phòng ngừa các nguy cơ xảy ra TNGT,… Ngoài ra, phải chú trọng việc nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước đối với hoạt động vận tải và tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch lập lại trật tự hành lang đường bộ trong năm 2024.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí đa dạng hóa các hình thức, phong phú về nội dung đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Đổi mới cách thức tuyên truyền và vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, ATGT; biểu dương gương người tốt, việc tốt và phê phán các hành vi cố ý vi phạm trật tự, ATGT…

Sở Giáo dục và Đào tạo cần đưa nội dung giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, ATGT, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, văn hóa giao thông vào trong chương trình chính khóa dưới hình thức tích hợp vào nội dung một số môn học và hoạt động từ giáo dục mầm non đến giáo dục phổ thông. Phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT và tổ chức các hoạt động ngoại khóa và các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật giao thông. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức cho học sinh, sinh viên và phụ huynh ký cam kết không vi phạm các quy định về trật tự, ATGT…

Sở Y tế tiếp tục thực hiện tốt các công tác về cấp cứu, điều trị và xét nghiệm nồng độ cồn đối với 100% cho người bị thương trong các vụ TNGT. Hàng tháng, báo cáo số liệu thống kê về người bị TNGT được cấp cứu về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp, phân tích, đánh giá nhằm đưa ra các biện pháp bảo đảm trật tự, ATGT.

Đối với các cơ quan thành viên Ban ATGT phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự, ATGT trên các phương tiện thông tin đại chúng và các cơ sở, phường, xã để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông. Phát huy tốt vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội để đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, ATGT”. Đồng thời, Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh cần chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT. Thường xuyên rà soát, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban ATGT  từ tỉnh đến cơ sở…

Ngoài ra, UBND các huyện, thị xã, thành phố phải phân công rõ trách nhiệm của từng chủ thể trên địa bàn quản lý trong thực hiện công tác quản lý Nhà nước về trật tự ATGT. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc địa phương mình nắm rõ và tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT. Bên cạnh đó, phải thường xuyên tuần tra và kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự ATGT, nhất là vi phạm về nồng độ cồn… Đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ trong tổ chức, quản lý điều hành giao thông nhằm tối ưu hóa khả năng lưu thông của các phương tiện; tăng cường công tác giám sát đầu tư và ưu tiên đầu tư bến, bãi đỗ xe sử dụng công nghệ đỗ xe thông minh, hiện đại…

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm chỉ đạo quyết liệt hơn trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự ATGT; tiếp tục đẩy mạnh các cuộc thi, các cuộc vận động và các phong trào thi đua của từng tổ chức chính trị - xã hội.

Quốc Bình

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image