Số điện thoại đường dây nóng của Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phiền hà về tinh thần, thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp
Lượt xem: 1666

Để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, vi phạm pháp luật của công chức, viên chức của Sở Thông tin và Truyền thông trong thi hành công vụ, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. Sở Thông tin và Truyền thông công khai số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử của cơ quan như sau:

- Đơn vị tiếp nhận: Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh

- Số điện thoại đường dây nóng: 0294. 3850.855 (trong giờ hành chính)

- Hộp thư điện tử: stttt@travinh.gov.vn

 

Xem chi tiết tại đây

Tin khác
1 2 3 4 5  ...