Số điện thoại đường dây nóng của Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp nhận phản ánh hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp và các hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 1602

Để kịp thời tiếp nhận ý kiến phản ánh, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế trong thi hành công vụ, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, phiền hà, về tinh thần, thái độ phục vụ cho người dân và doanh nghiệp trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan. Ban Quản lý Khu kinh tế công khai số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử của cơ quan như sau:

1. Đơn vị tiếp nhận thông tin: Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế.

2. Số điện thoại: 02943.746681 (trong giờ hành chính).

3. Hộp thư điện tử: banquanlykkt@travinh.gov.vn

4. Hòm thư góp ý: tại Ban Quản lý Khu kinh tế, địa chỉ: Số 278, Bạch Đằng, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Xem chi tiết tại đây

Tin khác
1 2 3 4 5  ...