23 tuyến đường được đặt tên tại thành phố Trà Vinh và huyện Trà Cú
Lượt xem: 986
Theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND và Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 29/6/2024 của HĐND tỉnh có 23 tuyến đường được đặt tên tại thành phố Trà Vinh và huyện Trà Cú.
anh tin bai

Phương An