Thông báo kết quả chỉ định đơn vị tư vấn lập E-HSMT; thẩm định E-HSMT Gói thầu số 01: Tư vấn điều tra, đánh giá ô nhiễm đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và Gói thầu số 02: Tư vấn kiểm tra, nghiệm thu Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 587
Xem chi tiết: tại đây
Tin khác
1 2 3 4 5  ...