Giám sát thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 01/7, Đoàn Giám sát của Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh, do đồng chí Lê Bích Chi - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm Trưởng đoàn, có cuộc giám sát việc thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020, trên địa bàn huyện Duyên Hải. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Kim Chí Hoà - Phó Chủ tịch UBND huyện cùng với lãnh đạo các ban, ngành có liên quan

Quang cảnh buổi làm việc

Trong thời gian qua, UBND huyện Duyên Hải đã cụ thể hoá và tổ chức thực hiện Kết luận số 61-KL/TW và Quyết định 673/QĐ-TTg đạt được nhiều kết quả, góp phần làm chuyển biến tích cực tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn; thực hiện tốt chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, mở rộng sản xuất; làm tốt công tác tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu; vận động, hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể, hợp tác, liên kết và thực hiện nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, như: Mô hình trồng rau an toàn trong nhà lưới; mô hình nuôi dê sinh sản; mô hình nuôi bò vỗ béo; mô hình nuôi vọp bãi bồi ven sông... Ngoài ra, huyện còn phân bổ ngân sách hỗ trợ cho Quỹ hỗ trợ nông dân để Hội trực tiếp và phối hợp thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn; các cấp Hội Nông dân đã phát huy vai trò giám sát, phản biện trong thực hiện và đề xuất với cấp uỷ Đảng, chính quyền về các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; quản lý nguồn vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân trung ương, tỉnh trong thực hiện các dự án đã và đang đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân.

Tại buổi làm việc, Đoàn Giám sát của Hội Nông dân tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà huyện Duyên Hải đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời, Đoàn Giám sát cũng đề nghị huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư, Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tạo kiện để Hội Nông dân thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam; tăng cường công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể để triển khai các chương trình, dự án phát triển nông nghiệp; phát huy hiệu quả việc sử dụng các nguồn vốn vay từ Ngân hàng chính sách để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất; đồng thời, thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; tập trung tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, vận động nông dân thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tạo ra sản phẩm nông nghiệp có giá trị thông qua các mô hình; chủ động thực hiện các mô hình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn./.

 

NI RƯỢNG

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 43
  • Hôm nay: 757
  • Trong tuần: 32,495
  • Tất cả: 4,219,168