Duyên Hải: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Trong 02 ngày 04- 05/5/2021, tại Trung tâm Chính trị huyện Duyên Hải, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Duyên Hải tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (đợt 1) cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện, lực lượng vũ trang, cán bộ giáo viên, nhân viên các Trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện.

Nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng

    Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai, quán triệt nội dung cốt lõi và những vấn đề mới trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025; Những nhận thức mới và tư duy mới về công tác quốc phòng Việt Nam; nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

    Với những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./.

                                                                                                                                                           Tin, ảnh: Quốc Cường

 

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 76
  • Hôm nay: 943
  • Trong tuần: 32,681
  • Tất cả: 4,219,354