Khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đối tượng 5

Sáng ngày 13/9/2022, Trung tâm chính trị huyện Duyên Hải tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên cơ sở (đối tượng 5) khoá I, năm 2022 bằng hình thức học trực tiếp và trực tuyến. 

Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đối tượng 5

    Trong 02 ngày (từ ngày 13/9 - 14/9/2022) hơn 500 học viên là cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện được nghe báo cáo viên triển khai các chuyên đề về Những giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác – Lên nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay; Hệ thống chính trị ở cơ sở với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong giai đoạn hiện nay; Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững, trọng tâm là thể chế kinh tế thị trường,

    Khóa học, nhằm bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực cộng tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới.

    Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên cơ sở (đối tượng 5) khoá II diễn ra từ ngày 15-16/9/2022./.

                                                                                                                                                               Tin, ảnh: Quốc Cường

 

 

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 62
  • Hôm nay: 852
  • Trong tuần: 32,590
  • Tất cả: 4,219,263