Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khoá I, năm 2022

Sáng 27/6/2022, Trung tâm Chính trị huyện Duyên Hải tổ chức Lễ khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa I, năm 2022. Dự có lễ khai giảng có đồng chí Phan Văn Nhặn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Trịnh Minh Thảnh, TVHU, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm chính trị huyện.

Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa I, năm 2022

    Tham gia lớp học có 117  học viên, đến từ các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện. Trong thời gian 01 tháng,  học viên sẽ được truyền đạt 18 chuyên đề về những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ; vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền và một số chuyên đề khác do Ban Tuyên giáo trung ương biên soạn.

    Khoá học giúp các học viên hiểu rõ hơn những quan điểm, đường lối cách mạng, sự vận dụng chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, tận dụng vào thực tế công tác và cuộc sống; chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện những nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội và vận động nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước./.

 

                                                                                                                                                Tin, ảnh: Quốc cường

 

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 67
  • Hôm nay: 1031
  • Trong tuần: 32,769
  • Tất cả: 4,219,442