Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 – 2019

Ngày 06/9/2019, UBND huyện Duyên Hải tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 – 2019 trên địa bàn huyện. Đến dự có ông Kim Rương – TUV, Bí thư Huyện ủy Duyên Hải; Ông Phạm Thành Lập – Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Trong những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Duyên Hải đã đưa nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vào Nghị quyết, Kế hoạch về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội gắn với quốc phòng, an ninh để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Qua đó, nhận thức của hệ thống chính trị, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về nhiệm vụ, trách nhiệm xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân gắn với phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ ở địa phương ngày càng được nâng lên, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho kinh tế địa phương phát triển.

Trong thời gian tới, huyện Duyên Hải tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ, về phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh phù hợp với yêu cầu, điều kiện của huyện; tập trung xây dựng tiềm lực về chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh; làm tốt công tác giáo giục quốc phòng, an ninh trong nội bộ và quần chúng; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang huyện.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Phạm Thành Lập – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Ban Chỉ huy quân sự huyện thường xuyên nắm chắc tình hình, làm tốt công tác dự báo tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền điều chỉnh các mục tiêu, chỉ tiêu về quốc phòng, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiển của huyện. Các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã, thị trấn phải coi việc xây dựng nền Quốc phòng toàn dân là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên để có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, hiệu quả đối với nhiệm vụ ở địa phương mình; vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc trên toàn địa bàn huyện.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Duyên Hải đã trao tặng giấy khen cho 7 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 – 2019 trên địa bàn huyện./.

                                                                         Quốc Khởi
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 62
  • Hôm nay: 732
  • Trong tuần: 32,470
  • Tất cả: 4,219,143