English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title...
Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 03/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành 27/02/2023
Ngày hiệu lực 09/03/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm Tải về

Chung nhan Tin Nhiem Mang