English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 64
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/2022/NQ-HĐND 10/06/2022 Quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022-2025 Tải về
02/2022/NQ-HĐND 10/06/2022 Quy đinh về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
2047/QĐ-UBND 24/09/2021 Công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022 Tải về
06/2021/NĐ-HĐND 29/06/2021 Ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tải về
05/2021/NQ-HĐND 29/06/2021 Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Tải về
06/2021/NQ-HĐND 29/06/2021 Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tải về
07/2021/NQ-HĐND 29/06/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016, Nghị quyết số 76/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tải về
08/2021/NQ-HĐND 29/06/2021 Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025 Tải về
08/2021/NQ-HĐND 29/06/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
09/2021/NQ-HĐND 29/06/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
1234567

Chung nhan Tin Nhiem Mang