English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 83
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/2023/NQ-HĐND 27/02/2023 Nghị quyết ban hành Quy định nội dung chi và mức chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021 - 2025 Tải về
02/2023/NQ-HĐND 27/02/2023 Nghị quyết về việc áp dụng mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2022 - 2023 Tải về
03/2023/NQ-HĐND 27/02/2023 Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
04/2023/NQ-HĐND 27/02/2023 Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy; người được giao nhiệm vụ hỗ trợ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; quản lý sau cai nghiện và mức trợ cấp đặt thù đối với người làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh Tải về
08/QĐ-HĐND 06/01/2023 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành. Tải về
16/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng thực hiện chương trình mới,sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tải về
17/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Quy định mức thu và chế độ thu, nôp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tải về
18/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Quy định một số nội dung, mức chi thực hiện Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tải về
19/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng đã được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2023 - 2025. Tải về
43/NQ-HĐND 09/12/2022 Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh năm 2023. Tải về
123456789

Chung nhan Tin Nhiem Mang